Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.885.557.314.00 556 76.16
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 748.856.283.00 48 14.68
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 98.178.609.00 7028 1.92
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 88.927.437.00 640 1.74
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 73.108.474.00 1299 1.43
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 63.681.535.00 2226 1.25
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.918.419.00 991 1.10
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.140.414.00 2421 0.69
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 12.310.073.00 1525 0.24
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 12.052.418.00 2781 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.627.701.298.00 2 71.11
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 637.479.061.00 275 12.50
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 276.908.759.00 961 5.43
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 148.103.331.00 86 2.90
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 102.077.276.00 88 2.00
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 51.656.184.00 1214 1.01
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 49.250.784.00 602 0.97
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 39.809.904.00 77 0.78
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.304.679.00 149 0.71
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 34.830.959.00 17165 0.68


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.253.000.00 75 54.73
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 904.000.00 13 21.96
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 486.450.00 3 11.82
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 473.000.00 14 11.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.954.000.00 60 47.47
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 534.760.00 9 12.99
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 447.410.00 6 10.87
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 228.200.00 8 5.54
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 200.560.00 5 4.87
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 180.000.00 4 4.37
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 153.000.00 2 3.72
8. EUROBANK A.D. (17171178) 123.000.00 2 2.99
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 112.640.00 2 2.74
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 64.440.00 2 1.57


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 56.204.350.84 2 61.31
2. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 15.603.721.50 3 17.02
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.259.170.12 123 16.65
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.373.096.00 158 2.59
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 961.065.00 5 1.05
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 611.374.41 2 0.67
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 267.111.34 1 0.29
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 220.964.30 1 0.24
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 95.476.00 3 0.10
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 73.460.80 1 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 56.290.909.55 2 61.41
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.969.543.03 48 19.60
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 7.063.226.57 60 7.71
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.390.845.29 10 5.88
5. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.591.098.00 111 1.74
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 961.065.00 5 1.05
7. HALKBANK - broker (17601093) 778.216.00 41 0.85
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 316.990.43 2 0.35
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 320.676.30 5 0.35
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 258.700.30 3 0.28


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.531.638.10 19 98.43
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 88.163.93 9 0.69
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 63.219.07 22 0.50
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 28.973.03 20 0.23
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.479.23 1 0.12
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.887.00 2 0.02
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 881.64 7 0.01
8. ZOPINVEST AD (17177354) 240.20 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.581.803.98 4 90.97
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 685.738.14 2 5.39
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 239.304.00 1 1.88
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 152.413.13 35 1.20
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 29.086.70 11 0.23
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.479.23 1 0.12
7. EUROBANK A.D. (17171178) 11.380.37 12 0.09
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 6.187.80 2 0.05
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.788.08 4 0.05
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.994.00 1 0.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.084.868.41 2 40.03
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.085.678.23 2 40.03
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.552.828.17 2 8.77
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.300.051.81 1 7.34
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 613.008.57 2 3.46
6. EUROBANK A.D. (17171178) 63.200.45 17 0.36
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 306.26 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.085.678.23 2 40.03
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.084.868.41 2 40.03
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.504.129.57 2 8.50
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.300.051.81 1 7.34
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 661.707.17 2 3.74
6. EUROBANK A.D. (17171178) 63.200.45 17 0.36
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 306.26 2 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 63.031.951.680.78 41 87.67
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.901.179.000.00 3 4.04
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.279.418.875.00 5 1.78
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.146.807.591.05 3 1.60
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.084.080.295.59 5 1.51
6. EUROBANK A.D. (17171178) 750.000.000.00 1 1.04
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 640.336.000.00 2 0.89
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 609.587.250.00 2 0.85
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 248.881.177.52 4 0.35
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 152.614.103.28 2 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 71.897.697.123.22 70 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat