Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.885.557.314.00 556 76.16
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 748.856.283.00 48 14.68
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 98.178.609.00 7028 1.92
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 88.927.437.00 640 1.74
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 73.108.474.00 1299 1.43
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 63.681.535.00 2226 1.25
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.918.419.00 991 1.10
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.140.414.00 2421 0.69
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 12.052.418.00 2781 0.24
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 12.310.073.00 1525 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.627.701.298.00 2 71.11
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 637.479.061.00 275 12.50
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 276.908.759.00 961 5.43
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 148.103.331.00 86 2.90
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 102.077.276.00 88 2.00
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 51.656.184.00 1214 1.01
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 49.250.784.00 602 0.97
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 39.809.904.00 77 0.78
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.304.679.00 149 0.71
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 34.830.959.00 17165 0.68


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.253.000.00 75 54.73
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 904.000.00 13 21.96
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 486.450.00 3 11.82
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 473.000.00 14 11.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.954.000.00 60 47.47
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 534.760.00 9 12.99
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 447.410.00 6 10.87
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 228.200.00 8 5.54
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 200.560.00 5 4.87
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 180.000.00 4 4.37
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 153.000.00 2 3.72
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 123.000.00 2 2.99
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 112.640.00 2 2.74
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 64.440.00 2 1.57


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 56.204.350.84 2 61.31
2. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 15.603.721.50 3 17.02
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.259.170.12 123 16.65
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.373.096.00 158 2.59
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 961.065.00 5 1.05
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 611.374.41 2 0.67
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 267.111.34 1 0.29
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 220.964.30 1 0.24
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 95.476.00 3 0.10
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 73.460.80 1 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 56.290.909.55 2 61.41
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.969.543.03 48 19.60
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.063.226.57 60 7.71
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.390.845.29 10 5.88
5. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.591.098.00 111 1.74
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 961.065.00 5 1.05
7. HALKBANK - broker (17601093) 778.216.00 41 0.85
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 316.990.43 2 0.35
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 320.676.30 5 0.35
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 258.700.30 3 0.28


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.531.638.10 19 98.43
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 88.163.93 9 0.69
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 63.219.07 22 0.50
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 28.973.03 20 0.23
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.479.23 1 0.12
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.887.00 2 0.02
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 881.64 7 0.01
8. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 240.20 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.581.803.98 4 90.97
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 685.738.14 2 5.39
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 239.304.00 1 1.88
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 152.413.13 35 1.20
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 29.086.70 11 0.23
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.479.23 1 0.12
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.380.37 12 0.09
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.187.80 2 0.05
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.788.08 4 0.05
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.994.00 1 0.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.084.868.41 2 40.03
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.085.678.23 2 40.03
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.552.828.17 2 8.77
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.300.051.81 1 7.34
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 613.008.57 2 3.46
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 63.200.45 17 0.36
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 306.26 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.085.678.23 2 40.03
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.084.868.41 2 40.03
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.504.129.57 2 8.50
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.300.051.81 1 7.34
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 661.707.17 2 3.74
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 63.200.45 17 0.36
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 306.26 2 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 63.031.951.680.78 41 87.67
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.901.179.000.00 3 4.04
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.279.418.875.00 5 1.78
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.146.807.591.05 3 1.60
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.084.080.295.59 5 1.51
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 750.000.000.00 1 1.04
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 640.336.000.00 2 0.89
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 609.587.250.00 2 0.85
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 248.881.177.52 4 0.35
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 152.614.103.28 2 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 71.897.697.123.22 70 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat