Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 187.574.525.00 6826 22.41
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 147.500.090.00 946 17.62
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 122.462.031.00 562 14.63
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 91.168.524.00 652 10.89
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 72.661.980.00 612 8.68
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.139.967.00 3702 6.71
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 33.860.388.00 823 4.05
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 31.964.825.00 333 3.82
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 29.395.055.00 443 3.51
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 19.739.700.00 212 2.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 167.099.695.00 962 19.97
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 157.035.955.00 1091 18.76
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 155.368.809.00 121 18.56
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 65.877.728.00 5 7.87
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 59.085.414.00 188 7.06
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.451.889.00 1039 5.19
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 38.803.849.00 78 4.64
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 33.245.816.00 12400 3.97
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.738.493.00 57 3.79
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 23.617.573.00 123 2.82


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.711.663.330.00 2462 99.43
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.239.000.00 135 0.41
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 4.306.500.00 2 0.09
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.261.600.00 13 0.07
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 342.000.00 7 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 909.029.494.00 95 19.18
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 868.965.774.00 987 18.34
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 694.469.631.00 10 14.65
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 541.612.677.00 80 11.43
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 358.391.136.00 442 7.56
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 307.712.501.00 16 6.49
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 260.368.805.00 319 5.49
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 251.799.365.00 3 5.31
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 111.234.882.00 84 2.35
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 109.887.480.00 78 2.32


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 282.524.064.60 253 74.05
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.757.793.11 591 12.78
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 20.683.042.18 31 5.42
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.012.705.16 8 3.94
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.148.485.30 42 1.87
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 5.251.476.15 5 1.38
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 997.379.60 10 0.26
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 366.837.80 1 0.10
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 255.000.00 1 0.07
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 187.088.40 70 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 91.659.112.64 298 24.03
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 45.582.599.97 21 11.95
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 40.892.172.42 17 10.72
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.094.837.80 3 8.41
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.789.662.62 100 7.28
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.208.195.50 63 6.08
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.382.356.23 14 5.60
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 21.277.826.71 267 5.58
9. FIMAKS RAČUNOVODSTVO (17341189) 20.683.042.18 31 5.42
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 12.476.560.50 4 3.27


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 416.039.56 6 85.24
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.889.08 19 7.76
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.181.83 11 3.32
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 11.087.33 3 2.27
5. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 6.419.63 5 1.32
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 287.28 2 0.06
7. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 109.06 1 0.02
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 51.84 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 409.303.00 1 83.86
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 22.458.10 15 4.60
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.803.94 7 2.83
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.589.20 7 2.37
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 10.898.15 7 2.23
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.473.31 4 1.33
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.922.60 2 1.01
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.882.55 3 1.00
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.236.26 1 0.66
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 498.50 1 0.10


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.905.851.03 5 74.43
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 899.267.60 1 17.14
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 405.953.10 1 7.74
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 33.926.93 14 0.65
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.437.10 8 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.825.356.48 5 53.84
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.304.226.95 1 24.85
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.081.488.30 1 20.61
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 33.926.93 14 0.65
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.437.10 8 0.05


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.146.689.958.62 9 36.48
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.735.017.602.54 15 19.94
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.003.955.448.00 2 12.90
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.725.694.000.00 5 9.61
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.138.904.211.86 10 5.51
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.993.368.705.10 4 5.14
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.069.157.170.20 1 2.76
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.061.813.432.00 4 2.74
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 928.432.223.44 4 2.39
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 464.013.000.00 1 1.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 38.783.590.053.06 59 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.600.000.000.00 3 21.09
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.000.000.000.00 1 16.36
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.000.000.000.00 2 14.55
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.481.480.000.00 2 11.78
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.500.000.000.00 1 8.18
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 4.000.000.000.00 1 7.27
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 2.400.000.000.00 2 4.36
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.000.000.000.00 1 3.64
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.650.000.000.00 1 3.00
10. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 1.600.000.000.00 3 2.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 55.000.000.000.00 23 100.00