Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 261.837.197.00 3909 24.66
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 141.537.283.00 1199 13.33
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 130.931.291.00 3784 12.33
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 117.208.826.00 187 11.04
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 78.829.233.00 625 7.42
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.230.258.00 57 5.77
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 60.667.007.00 42 5.71
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 52.824.313.00 111 4.97
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 39.608.042.00 175 3.73
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 30.880.607.00 350 2.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 284.425.669.00 230 26.78
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 186.083.817.00 785 17.52
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 115.121.226.00 806 10.84
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 103.400.434.00 925 9.74
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 82.766.880.00 88 7.79
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 64.304.253.00 25 6.06
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.086.423.00 180 3.87
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 33.922.795.00 66 3.19
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 26.791.499.00 9362 2.52
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 25.278.113.00 16 2.38


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.445.475.348.00 385 97.06
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 43.765.628.00 60 2.94

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 574.887.204.00 14 38.60
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 270.874.702.00 113 18.19
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 236.981.646.00 4 15.91
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 151.804.908.00 23 10.19
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 51.265.530.00 5 3.44
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 48.847.680.00 8 3.28
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 42.271.812.00 67 2.84
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.543.502.00 75 2.39
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 23.627.016.00 27 1.59
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 14.857.092.00 7 1.00


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.220.508.239.99 4 72.27
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 426.139.858.93 3 25.23
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.840.975.50 54 0.70
4. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 11.026.578.80 13 0.65
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.106.568.00 28 0.42
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.609.051.40 1 0.15
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.569.275.80 7 0.15
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.337.993.60 3 0.14
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.244.565.00 2 0.07
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 941.915.65 99 0.06
11. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.080.750.00 22 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 767.536.110.68 3 45.45
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 452.972.129.31 1 26.82
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 430.464.644.57 3 25.49
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.910.972.18 28 0.82
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.569.496.56 141 0.69
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.499.271.93 10 0.21
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.337.993.60 3 0.14
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.928.237.36 1 0.11
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.628.517.24 4 0.10
10. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 891.000.00 4 0.05


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 171.021.55 20 77.14
2. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 13.037.49 13 5.88
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.911.02 6 4.92
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.897.90 5 4.01
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 8.026.50 8 3.62
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.764.53 12 3.50
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.047.52 2 0.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 165.643.96 17 74.71
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 24.539.94 21 11.07
3. ABC BROKER (20425512) 8.827.60 3 3.98
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.799.94 10 3.97
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.069.57 7 3.19
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.409.55 1 1.54
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.197.84 3 0.99
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 948.69 2 0.43
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 172.52 1 0.08
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 96.90 1 0.04


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 503.021.50 1 44.73
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 399.935.50 1 35.56
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 200.010.05 1 17.78
4. EUROBANK A.D. (17171178) 16.008.65 8 1.42
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.369.00 5 0.30
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.333.70 1 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 902.957.00 2 80.29
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 200.010.05 1 17.78
3. EUROBANK A.D. (17171178) 16.008.65 8 1.42
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.369.00 5 0.30
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.333.70 1 0.21


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.043.272.000.00 1 23.60
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.581.378.688.80 3 20.02
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.513.600.652.64 3 19.50
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.014.424.000.00 1 7.87
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 998.391.196.80 1 7.74
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 710.096.800.00 1 5.51
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 701.560.000.00 4 5.44
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 586.716.851.84 3 4.55
9. MOBI BANKA AD (17138669) 394.387.200.00 1 3.06
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 202.884.800.00 1 1.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.892.586.361.28 21 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 33.900.000.000.00 4 31.56
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.040.790.000.00 3 17.73
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.000.000.000.00 2 10.24
4. EUROBANK A.D. (17171178) 9.781.110.000.00 4 9.11
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.895.000.000.00 2 5.49
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 5.033.960.000.00 4 4.69
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.481.130.000.00 1 4.17
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 4.400.000.000.00 3 4.10
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.000.000.000.00 1 3.72
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.396.230.000.00 2 2.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 107.400.000.000.00 37 100.00