Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 134.182.055.00 4031 21.61
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 124.507.331.00 1943 20.05
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 110.666.097.00 130 17.82
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 61.247.845.00 154 9.86
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 60.925.824.00 464 9.81
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 54.253.458.00 835 8.74
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.576.899.00 345 4.44
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 14.324.822.00 370 2.31
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.250.041.00 1649 1.17
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.029.600.00 141 0.81

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 167.615.181.00 939 26.99
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 122.150.805.00 871 19.67
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.825.610.00 110 8.83
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 48.061.520.00 81 7.74
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 46.314.757.00 63 7.46
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 42.640.557.00 680 6.87
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 40.674.807.00 63 6.55
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 22.636.093.00 106 3.65
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 21.195.444.00 7508 3.41
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.936.051.00 10 1.92


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.943.611.727.00 90 99.61
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.525.750.00 91 0.22
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.104.000.00 9 0.10
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.996.000.00 48 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.740.805.698.00 3 94.48
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 133.233.846.00 4 3.37
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 44.264.407.00 11 1.12
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.009.261.00 56 0.23
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.879.407.00 52 0.20
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.855.405.00 24 0.15
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 5.425.620.00 9 0.14
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.004.906.00 5 0.10
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.757.477.00 19 0.07
10. EUROBANK A.D. (17171178) 1.448.919.00 19 0.04


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.649.040.58 3 54.57
2. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 20.588.188.97 20 21.34
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 9.401.853.25 46 9.74
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.274.102.84 6 6.50
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.891.048.00 13 5.07
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.064.765.30 6 1.10
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 772.944.48 2 0.80
8. EUROBANK A.D. (17171178) 627.300.00 3 0.65
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 146.255.85 1 0.15
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 69.000.00 1 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 52.255.420.52 1 54.16
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.808.275.50 1 14.31
3. BELGRADE INDEPEN.BROKER-U LIKV (17320858) 9.400.146.15 45 9.74
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.293.260.61 21 8.60
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.609.941.28 6 4.78
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.312.902.22 5 3.43
7. EUROBANK EFG ŠTEDIONICA AD - broker (87171178) 1.121.800.00 1 1.16
8. EUROBANK A.D. (17171178) 775.070.00 4 0.80
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 772.944.48 2 0.80
10. JUBMES BANKA - broker (77074433) 717.952.00 1 0.74


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.883.99 26 33.88
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.330.25 23 26.55
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.297.49 16 26.51
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.889.74 10 11.55
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 670.75 1 0.65
6. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 485.41 2 0.47
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 398.81 1 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 24.344.74 12 23.65
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 20.057.13 26 19.48
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.045.32 7 11.70
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.620.32 2 11.29
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.784.42 5 9.50
6. EUROBANK A.D. (17171178) 6.757.42 7 6.56
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.654.64 3 5.49
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.423.60 4 5.27
9. ABC BROKER (20425512) 3.505.82 4 3.41
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.060.67 1 1.03


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.904.804.19 6 68.98
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 542.279.20 2 19.64
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 240.583.50 1 8.71
4. EUROBANK A.D. (17171178) 56.535.15 14 2.05
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 17.090.16 6 0.62

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.118.976.92 5 40.52
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 825.600.00 1 29.90
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 542.794.50 2 19.66
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 200.295.47 1 7.25
5. EUROBANK A.D. (17171178) 56.535.15 14 2.05
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 17.090.16 6 0.62


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.982.440.933.74 11 36.17
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.297.640.000.00 3 15.57
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.409.233.000.00 3 8.73
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.673.045.375.00 7 6.06
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.400.000.000.00 2 5.07
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.363.803.000.00 1 4.94
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.128.150.000.00 1 4.09
8. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 1.032.610.300.00 2 3.74
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 938.788.700.00 2 3.40
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 900.000.000.00 1 3.26

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 27.596.737.035.99 49 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.300.000.000.00 3 28.86
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.000.000.000.00 4 20.00
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.035.880.000.00 3 12.42
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.000.000.000.00 1 9.52
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 8.200.000.000.00 4 7.81
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.000.000.000.00 2 4.76
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.700.000.000.00 1 4.48
8. EUROBANK A.D. (17171178) 3.745.270.000.00 2 3.57
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.500.000.000.00 1 3.33
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.295.310.000.00 2 2.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 105.000.000.000.00 28 100.00