Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 134.182.055.00 4031 21.61
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 124.507.331.00 1943 20.05
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 110.666.097.00 130 17.82
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 61.247.845.00 154 9.86
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 60.925.824.00 464 9.81
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 54.253.458.00 835 8.74
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.576.899.00 345 4.44
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 14.324.822.00 370 2.31
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.250.041.00 1649 1.17
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.029.600.00 141 0.81

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 167.615.181.00 939 26.99
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 122.150.805.00 871 19.67
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.825.610.00 110 8.83
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 48.061.520.00 81 7.74
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 46.314.757.00 63 7.46
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 42.640.557.00 680 6.87
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 40.674.807.00 63 6.55
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 22.636.093.00 106 3.65
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 21.195.444.00 7508 3.41
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.936.051.00 10 1.92


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.943.611.727.00 90 99.61
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.525.750.00 91 0.22
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.104.000.00 9 0.10
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.996.000.00 48 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.740.805.698.00 3 94.48
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 133.233.846.00 4 3.37
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 44.264.407.00 11 1.12
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.009.261.00 56 0.23
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.879.407.00 52 0.20
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.855.405.00 24 0.15
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 5.425.620.00 9 0.14
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.004.906.00 5 0.10
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.757.477.00 19 0.07
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.448.919.00 19 0.04


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.649.040.58 3 54.57
2. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 20.588.188.97 20 21.34
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 9.401.853.25 46 9.74
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.274.102.84 6 6.50
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.891.048.00 13 5.07
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.064.765.30 6 1.10
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 772.944.48 2 0.80
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 627.300.00 3 0.65
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 146.255.85 1 0.15
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 69.000.00 1 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 52.255.420.52 1 54.16
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.808.275.50 1 14.31
3. BELGRADE INDEPEN.BROKER-U LIKV (17320858) 9.400.146.15 45 9.74
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.293.260.61 21 8.60
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.609.941.28 6 4.78
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.312.902.22 5 3.43
7. EUROBANK EFG ŠTEDIONICA AD - broker (87171178) 1.121.800.00 1 1.16
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 775.070.00 4 0.80
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 772.944.48 2 0.80
10. JUBMES BANKA - broker (77074433) 717.952.00 1 0.74


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.883.99 26 33.88
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.330.25 23 26.55
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.297.49 16 26.51
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.889.74 10 11.55
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 670.75 1 0.65
6. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 485.41 2 0.47
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 398.81 1 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 24.344.74 12 23.65
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 20.057.13 26 19.48
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.045.32 7 11.70
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.620.32 2 11.29
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.784.42 5 9.50
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 6.757.42 7 6.56
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.654.64 3 5.49
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.423.60 4 5.27
9. ABC BROKER (20425512) 3.505.82 4 3.41
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.060.67 1 1.03


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.904.804.19 6 68.98
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 542.279.20 2 19.64
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 240.583.50 1 8.71
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 56.535.15 14 2.05
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 17.090.16 6 0.62

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.118.976.92 5 40.52
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 825.600.00 1 29.90
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 542.794.50 2 19.66
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 200.295.47 1 7.25
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 56.535.15 14 2.05
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 17.090.16 6 0.62


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.982.440.933.74 11 36.17
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.297.640.000.00 3 15.57
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.409.233.000.00 3 8.73
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.673.045.375.00 7 6.06
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.400.000.000.00 2 5.07
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.363.803.000.00 1 4.94
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.128.150.000.00 1 4.09
8. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 1.032.610.300.00 2 3.74
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 938.788.700.00 2 3.40
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 900.000.000.00 1 3.26

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 27.596.737.035.99 49 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.300.000.000.00 3 28.86
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.000.000.000.00 4 20.00
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.035.880.000.00 3 12.42
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.000.000.000.00 1 9.52
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 8.200.000.000.00 4 7.81
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.000.000.000.00 2 4.76
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.700.000.000.00 1 4.48
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.745.270.000.00 2 3.57
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.500.000.000.00 1 3.33
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.295.310.000.00 2 2.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 105.000.000.000.00 28 100.00