Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.062.018.277.00 54 65.34
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 244.145.908.00 975 15.02
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 89.186.547.00 3638 5.49
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 53.064.677.00 353 3.26
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.796.779.00 1395 2.39
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 38.350.243.00 1121 2.36
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 32.595.296.00 105 2.01
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 27.709.460.00 2023 1.70
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.750.493.00 167 0.78
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.738.975.00 18 0.60
11. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.800.726.00 76 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 839.265.107.00 745 51.64
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 318.231.664.00 61 19.58
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 107.301.253.00 617 6.60
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.552.930.00 485 2.68
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 41.817.295.00 7215 2.57
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 40.169.401.00 86 2.47
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.593.364.00 93 2.44
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 38.239.800.00 51 2.35
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 32.773.376.00 38 2.02
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 26.255.658.00 8 1.62


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 24.757.335.54 65 47.24
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.695.000.00 301 37.58
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.931.050.00 2 13.22
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.025.600.00 41 1.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.779.605.78 54 20.57
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.848.220.22 145 18.79
3. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 6.835.500.00 1 13.04
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.973.660.92 23 7.58
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.064.372.04 33 5.85
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.848.818.14 62 5.44
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.706.842.52 2 5.16
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.658.842.52 1 5.07
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.163.085.50 32 4.13
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.635.003.12 13 3.12


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.898.359.77 94 32.19
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.693.884.80 88 28.62
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.541.726.03 110 18.43
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.121.645.00 172 9.05
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.381.066.24 48 5.99
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.679.320.92 22 2.98
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.670.503.80 6 1.86
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 788.710.00 2 0.88
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.051.00 6 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 23.801.079.94 140 26.51
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.494.241.90 3 21.71
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.291.988.60 40 9.24
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.904.811.53 33 7.69
5. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 5.686.974.61 78 6.33
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.838.197.50 1 5.39
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.609.107.63 81 4.02
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.302.041.68 39 3.68
9. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 2.365.341.00 1 2.63
10. WISE BROKER (17252461) 1.562.302.38 30 1.74


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.912.229.71 3 96.86
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 73.149.46 30 1.20
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 52.928.58 6 0.87
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.867.57 8 0.37
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.225.07 4 0.35
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.613.40 14 0.32
7. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.109.46 2 0.02
8. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 791.72 2 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.990.175.00 2 65.37
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.975.576.34 3 32.37
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 34.087.54 17 0.56
4. EUROBANK A.D. (17171178) 30.985.34 16 0.51
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 31.025.86 5 0.51
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 17.987.34 11 0.29
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 8.551.87 7 0.14
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.850.56 3 0.13
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 4.410.00 1 0.07
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.950.00 2 0.03


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.330.122.81 1 72.73
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.250.001.16 2 21.00
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 300.063.44 1 5.04
4. EUROBANK A.D. (17171178) 51.758.69 12 0.87
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.799.77 1 0.27
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.977.19 4 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.330.122.81 1 72.73
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.265.800.93 3 21.26
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 300.063.44 1 5.04
4. EUROBANK A.D. (17171178) 51.758.69 12 0.87
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.977.19 4 0.10


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.966.223.122.56 8 47.90
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.434.143.500.00 2 13.83
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.236.536.100.00 2 11.93
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 846.112.500.00 1 8.16
5. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 564.075.000.00 1 5.44
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 297.201.529.60 3 2.87
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 296.411.100.00 1 2.86
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 291.619.900.00 2 2.81
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 259.474.500.00 1 2.50
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 94.012.500.00 1 0.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.368.558.867.16 25 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 55.734.130.000.00 5 38.44
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.790.470.000.00 5 21.23
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.500.000.000.00 3 16.90
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 8.050.000.000.00 5 5.55
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.000.000.000.00 1 4.14
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 4.620.260.000.00 4 3.19
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 4.219.670.000.00 4 2.91
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 3.843.750.000.00 4 2.65
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.297.030.000.00 2 1.58
10. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 2.100.000.000.00 3 1.45

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 145.000.000.000.00 45 100.00