Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 354.242.087.00 45 43.63
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 202.068.560.00 4908 24.89
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.021.706.00 497 6.78
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 53.949.507.00 695 6.64
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 52.008.601.00 53 6.41
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.285.921.00 78 2.25
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.937.755.00 1186 2.09
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.283.269.00 36 2.01
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.812.377.00 551 1.82
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.975.563.00 22 1.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 345.187.749.00 75 42.52
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 163.421.050.00 596 20.13
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.367.043.00 167 7.07
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 52.877.778.00 80 6.51
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.174.955.00 545 6.06
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.882.823.00 418 4.91
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 21.836.205.00 83 2.69
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.920.325.00 5926 2.08
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.374.275.00 50 1.52
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 10.886.491.00 189 1.34


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.941.500.00 9 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.764.000.00 7 96.41
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 177.500.00 2 3.59


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.181.756.841.94 52 97.09
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 216.319.414.08 278 2.57
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.655.004.48 114 0.20
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.055.837.37 7 0.07
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.092.484.36 19 0.05
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.259.752.26 27 0.01
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 377.055.00 2 0.00
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 185.300.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.172.556.896.80 4 96.98
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 97.371.505.43 25 1.16
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 53.415.142.89 8 0.63
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.521.237.53 124 0.31
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.434.587.39 42 0.14
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.913.196.38 101 0.12
7. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 9.022.826.50 28 0.11
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.827.756.97 4 0.07
9. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 4.640.432.70 26 0.06
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 4.577.724.15 10 0.05
11. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.878.672.27 26 0.05


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 98.700.00 1 62.51
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.539.03 19 14.28
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.877.04 13 10.69
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.279.74 7 6.51
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.486.59 7 6.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 98.700.00 1 62.51
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 21.431.08 14 13.57
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.609.78 8 7.99
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.625.17 7 6.10
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.070.82 5 2.58
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.607.54 3 2.28
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.543.04 3 2.24
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.115.32 1 1.34
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.341.15 4 0.85
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 838.50 1 0.53


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 675.353.79 1 50.94
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 299.646.00 1 22.60
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 299.522.00 1 22.59
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 45.972.02 9 3.47
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.193.09 3 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 675.353.79 1 50.94
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 299.646.00 1 22.60
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 299.522.00 1 22.59
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 45.972.02 9 3.47
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.193.09 3 0.39


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.976.342.990.00 7 46.49
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.989.000.000.00 2 15.47
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.181.620.000.00 3 9.19
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.117.980.000.00 1 8.70
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.000.000.000.00 1 7.78
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 800.000.000.00 1 6.22
7. MOBI BANKA AD (17138669) 395.600.000.00 1 3.08
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 395.600.000.00 1 3.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.856.142.990.00 17 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 53.481.750.000.00 4 29.71
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.400.000.000.00 4 26.33
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 19.200.000.000.00 3 10.67
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.000.000.000.00 4 8.89
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.414.850.000.00 4 5.79
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 9.300.000.000.00 4 5.17
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.500.000.000.00 2 3.61
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.000.000.000.00 1 2.78
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.806.900.000.00 3 2.11
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.315.190.000.00 3 1.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 180.000.000.000.00 45 100.00