Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 354.242.087.00 45 43.63
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 202.068.560.00 4908 24.89
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.021.706.00 497 6.78
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 53.949.507.00 695 6.64
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 52.008.601.00 53 6.41
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.285.921.00 78 2.25
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.937.755.00 1186 2.09
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.283.269.00 36 2.01
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.812.377.00 551 1.82
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.975.563.00 22 1.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 345.187.749.00 75 42.52
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 163.421.050.00 596 20.13
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.367.043.00 167 7.07
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 52.877.778.00 80 6.51
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.174.955.00 545 6.06
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.882.823.00 418 4.91
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 21.836.205.00 83 2.69
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 16.920.325.00 5926 2.08
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.374.275.00 50 1.52
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 10.886.491.00 189 1.34


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.941.500.00 9 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.764.000.00 7 96.41
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 177.500.00 2 3.59


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.181.756.841.94 52 97.09
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 216.319.414.08 278 2.57
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.655.004.48 114 0.20
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.055.837.37 7 0.07
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.092.484.36 19 0.05
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.259.752.26 27 0.01
7. EUROBANK A.D. (17171178) 185.300.00 1 0.00
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 377.055.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.172.556.896.80 4 96.98
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 97.371.505.43 25 1.16
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 53.415.142.89 8 0.63
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.521.237.53 124 0.31
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.434.587.39 42 0.14
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.913.196.38 101 0.12
7. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 9.022.826.50 28 0.11
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.827.756.97 4 0.07
9. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 4.640.432.70 26 0.06
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 4.577.724.15 10 0.05
11. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.878.672.27 26 0.05


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 98.700.00 1 62.51
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.539.03 19 14.28
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.877.04 13 10.69
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.279.74 7 6.51
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.486.59 7 6.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 98.700.00 1 62.51
2. EUROBANK A.D. (17171178) 21.431.08 14 13.57
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.609.78 8 7.99
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.625.17 7 6.10
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.070.82 5 2.58
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.607.54 3 2.28
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.543.04 3 2.24
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.115.32 1 1.34
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.341.15 4 0.85
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 838.50 1 0.53


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 675.353.79 1 50.94
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 299.646.00 1 22.60
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 299.522.00 1 22.59
4. EUROBANK A.D. (17171178) 45.972.02 9 3.47
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.193.09 3 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 675.353.79 1 50.94
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 299.646.00 1 22.60
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 299.522.00 1 22.59
4. EUROBANK A.D. (17171178) 45.972.02 9 3.47
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.193.09 3 0.39


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.976.342.990.00 7 46.49
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.989.000.000.00 2 15.47
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.181.620.000.00 3 9.19
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.117.980.000.00 1 8.70
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.000.000.000.00 1 7.78
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 800.000.000.00 1 6.22
7. MOBI BANKA AD (17138669) 395.600.000.00 1 3.08
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 395.600.000.00 1 3.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.856.142.990.00 17 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 53.481.750.000.00 4 29.71
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.400.000.000.00 4 26.33
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 19.200.000.000.00 3 10.67
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.000.000.000.00 4 8.89
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 10.414.850.000.00 4 5.79
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 9.300.000.000.00 4 5.17
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.500.000.000.00 2 3.61
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.000.000.000.00 1 2.78
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 3.806.900.000.00 3 2.11
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.315.190.000.00 3 1.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 180.000.000.000.00 45 100.00