Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 805.182.419.00 2784 60.70
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 212.254.772.00 390 16.00
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 52.424.139.00 125 3.95
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 40.080.949.00 1157 3.02
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 36.856.651.00 38 2.78
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.871.846.00 195 2.40
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 30.680.938.00 296 2.31
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.144.930.00 1114 2.27
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.964.766.00 1842 1.81
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 23.640.303.00 714 1.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 655.755.028.00 691 49.43
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 244.050.324.00 64 18.40
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 73.947.008.00 87 5.57
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 72.792.523.00 130 5.49
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 54.491.332.00 550 4.11
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 50.055.121.00 99 3.77
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.017.454.00 551 3.39
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 32.891.017.00 46 2.48
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 27.426.622.00 75 2.07
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.903.507.00 6328 1.27


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 73.170.786.10 2009 40.06
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 65.290.200.00 34 35.74
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 25.688.045.00 107 14.06
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.956.000.00 103 4.90
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.240.150.00 1 3.42
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.030.300.00 22 1.66
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 257.220.00 9 0.14
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 32.700.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 59.097.950.00 6 32.35
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.064.505.00 692 17.01
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.668.249.70 394 11.31
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.625.006.20 401 10.20
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.950.293.00 463 9.28
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.587.583.10 98 5.80
7. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 6.240.150.00 1 3.42
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.773.700.00 2 3.16
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.536.189.70 110 1.94
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.979.200.00 16 1.63


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 51.760.330.00 198 46.21
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 18.958.841.14 90 16.92
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.873.030.08 40 15.06
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.986.000.00 111 9.81
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.217.328.92 3 4.66
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.257.677.05 29 2.91
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.508.940.80 234 1.35
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 949.577.52 3 0.85
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 956.978.88 1 0.85
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 940.890.46 10 0.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 23.958.965.00 69 21.39
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.802.900.62 86 13.21
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 12.565.815.00 78 11.22
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.142.071.54 30 9.05
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.504.486.66 52 7.59
6. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 6.653.726.00 270 5.94
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.096.919.01 3 5.44
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.905.235.34 22 3.49
9. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 3.638.265.00 15 3.25
10. HALKBANK - broker (17601093) 3.482.175.00 5 3.11


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.896.509.05 12 81.99
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 386.439.01 16 16.71
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.914.51 7 1.03
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.320.03 6 0.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.883.578.80 2 81.43
2. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 182.129.58 1 7.87
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 172.469.55 1 7.46
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 30.635.62 7 1.32
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.590.33 5 0.50
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.693.84 4 0.46
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.771.81 6 0.34
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 4.525.29 1 0.20
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.330.46 8 0.19
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.202.57 3 0.18


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.254.933.33 2 64.35
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 339.701.72 2 17.42
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 300.731.00 1 15.42
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 53.476.58 12 2.74
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.228.14 1 0.06
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 222.98 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.254.933.33 2 64.35
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 339.701.72 2 17.42
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 300.731.00 1 15.42
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 53.476.58 12 2.74
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.228.14 1 0.06
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 222.98 1 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 25.076.359.863.47 15 52.64
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.619.680.496.35 13 9.70
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.424.441.857.25 14 9.29
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.620.104.820.23 4 5.50
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.425.202.000.00 3 5.09
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.334.141.300.00 2 4.90
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.709.084.258.55 3 3.59
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 985.496.000.00 1 2.07
9. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 665.697.900.00 1 1.40
10. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 665.697.900.00 1 1.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 47.635.800.806.57 68 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 72.091.500.000.00 5 28.35
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 58.006.580.000.00 5 22.81
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 33.500.000.000.00 5 13.18
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.385.620.000.00 5 9.59
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 13.500.000.000.00 5 5.31
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.000.000.000.00 2 3.93
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.467.320.000.00 4 2.54
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.000.000.000.00 1 2.36
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.750.000.000.00 2 2.26
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.725.490.000.00 3 1.86

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 254.250.000.000.00 59 100.00