Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2016. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.416.336.574.00 25281 21.78
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.089.246.369.00 10110 16.75
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 993.029.255.00 387 15.27
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 756.897.673.00 10973 11.64
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 397.915.795.00 4859 6.12
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 379.307.921.00 5588 5.83
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 324.777.714.00 965 4.99
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 312.248.279.00 20867 4.80
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 276.986.064.00 745 4.26
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 140.348.650.00 683 2.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.389.323.266.00 760 21.36
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.078.688.842.00 1364 16.59
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 969.508.869.00 6363 14.91
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 561.619.640.00 5393 8.64
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 497.850.715.00 795 7.66
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 345.096.694.00 5777 5.31
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 329.139.000.00 2 5.06
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 255.674.308.00 1827 3.93
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 151.701.317.00 59842 2.33
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 135.893.684.00 1360 2.09


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 523.264.248.10 747 30.24
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 387.227.262.14 660 22.37
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 248.516.937.00 502 14.36
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 153.104.000.00 10 8.85
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 150.464.732.28 16 8.69
6. EUROBANK A.D. (17171178) 111.714.616.76 61 6.46
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.365.341.25 222 2.68
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 37.737.561.50 130 2.18
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 22.945.770.00 119 1.33
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.633.500.00 40 0.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 402.494.948.00 5 23.26
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 253.330.348.35 2 14.64
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 185.300.897.58 836 10.71
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 179.405.038.14 485 10.37
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 123.690.419.56 2 7.15
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 107.219.657.92 462 6.20
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 97.769.564.51 317 5.65
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 97.397.132.28 3 5.63
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 55.476.497.18 166 3.21
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 48.637.640.03 47 2.81


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.284.576.661.40 419 68.51
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.882.028.694.84 15306 18.29
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.276.343.754.00 3390 4.78
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 758.910.347.91 3347 2.84
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 345.587.639.93 589 1.29
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 211.471.331.37 523 0.79
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 196.235.310.29 10 0.74
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 134.886.416.64 195 0.51
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 107.531.917.65 804 0.40
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 84.268.107.66 319 0.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.311.081.440.07 245 68.61
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.829.847.183.13 3525 6.86
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.743.001.600.53 9199 6.53
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.311.949.404.11 179 4.92
5. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 377.922.818.49 2406 1.42
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 317.466.776.43 2148 1.19
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 317.353.000.57 1258 1.19
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 314.999.984.59 456 1.18
9. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 153.631.220.26 489 0.58
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 147.324.625.52 579 0.55


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.168.587.73 8 63.50
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.478.498.53 19 34.82
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 123.129.10 25 0.96
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 40.625.68 11 0.32
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.332.60 9 0.14
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.811.84 5 0.12
7. EUROBANK A.D. (17171178) 10.317.45 9 0.08
8. ZOPINVEST AD (17177354) 5.131.74 4 0.04
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.713.82 1 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.189.518.57 6 48.12
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.642.906.86 6 36.09
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.855.475.59 17 14.42
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 29.442.57 11 0.23
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.246.41 5 0.20
6. ABC BROKER (20425512) 22.583.18 4 0.18
7. EUROBANK A.D. (17171178) 19.872.55 10 0.15
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.167.55 3 0.14
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.985.58 16 0.14
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.553.05 3 0.12


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 8.609.986.23 7 42.11
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.106.812.90 4 39.65
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.100.007.05 2 10.27
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.508.252.19 5 7.38
5. EUROBANK A.D. (17171178) 115.740.49 29 0.57
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.136.00 1 0.02
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 870.48 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.036.116.80 7 34.41
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.821.942.55 3 33.37
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.710.069.95 5 18.15
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.756.929.07 3 13.48
5. EUROBANK A.D. (17171178) 115.740.49 29 0.57
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.136.00 1 0.02
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 870.48 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 60.494.299.899.17 65 23.63
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 30.419.050.471.90 75 11.88
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.281.040.443.04 47 11.83
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.943.557.005.12 8 9.35
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.040.997.400.74 17 8.61
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.080.543.500.00 14 5.89
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 14.738.673.538.80 16 5.76
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.843.344.714.58 21 3.85
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.826.448.670.18 19 3.06
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 6.295.684.815.51 13 2.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 255.995.139.227.36 391 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 579.654.060.000.00 41 24.74
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 405.180.570.000.00 47 17.29
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 289.524.920.000.00 25 12.35
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 149.307.140.000.00 35 6.37
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 127.107.930.000.00 49 5.42
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 119.898.990.000.00 24 5.12
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 110.100.000.000.00 47 4.70
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 103.451.440.000.00 32 4.41
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 92.441.530.000.00 46 3.94
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 81.902.880.000.00 24 3.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.343.430.000.000.00 664 100.00