Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 331.667.177.00 867 40.27
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 107.040.694.00 2306 13.00
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.296.268.00 1790 6.96
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 51.891.262.00 1120 6.30
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.067.350.00 163 5.84
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 47.036.750.00 7 5.71
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.736.832.00 2010 5.31
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 38.404.800.00 37 4.66
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.097.714.00 840 3.05
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.708.432.00 84 3.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 321.117.000.00 1 38.99
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 109.688.281.00 574 13.32
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 90.399.184.00 99 10.98
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.894.607.00 495 7.39
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 53.490.405.00 279 6.49
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 53.103.124.00 784 6.45
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 40.536.531.00 138 4.92
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 32.930.104.00 55 4.00
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 15.065.694.00 6784 1.83
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.841.149.00 86 1.68


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 119.832.012.00 374 50.75
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 101.679.717.00 196 43.06
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.345.400.00 25 3.53
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.903.000.00 19 2.08
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.351.800.00 12 0.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 79.616.328.00 3 33.72
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 69.337.074.00 382 29.37
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 26.082.435.00 19 11.05
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.390.918.00 31 6.52
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.208.079.00 105 3.48
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.149.023.00 6 2.60
7. EUROBANK A.D. (17171178) 4.782.317.00 4 2.03
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.697.936.00 16 1.99
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.926.780.00 13 1.66
10. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 3.026.364.00 1 1.28


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 60.445.884.94 1391 86.09
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.367.963.49 35 6.22
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.400.576.00 2 3.42
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.742.241.50 4 2.48
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 605.703.75 1 0.86
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 550.021.76 1 0.78
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 83.507.60 1 0.12
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 11.400.00 2 0.02
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 8.500.00 1 0.01
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 522.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 27.533.257.68 801 39.21
2. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 17.007.952.00 310 24.22
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.396.564.84 32 6.26
4. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 4.381.796.17 76 6.24
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 4.155.500.58 73 5.92
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 3.157.918.78 55 4.50
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.900.052.02 42 4.13
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.045.821.51 8 2.91
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.689.409.50 2 2.41
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 900.386.69 2 1.28


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.490.683.238.00 17 25.88
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.989.234.594.50 3 20.25
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.627.073.393.88 15 14.93
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.675.060.931.50 2 10.53
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.132.098.799.21 6 7.06
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.640.767.000.00 2 5.95
7. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.992.354.444.00 2 4.49
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.342.789.850.00 4 3.02
9. EUROBANK A.D. (17171178) 852.096.800.00 1 1.92
10. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 697.654.255.00 1 1.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 44.393.372.917.62 65 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 82.700.000.000.00 4 28.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.000.000.000.00 4 18.75
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 51.685.640.000.00 4 17.95
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 15.500.000.000.00 3 5.38
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 13.500.000.000.00 4 4.69
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 11.500.000.000.00 4 3.99
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.300.000.000.00 3 3.92
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 10.000.000.000.00 3 3.47
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 8.770.230.000.00 4 3.05
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.000.000.000.00 1 2.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 288.000.000.000.00 63 100.00