Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 458.476.823.00 510 47.50
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 173.451.755.00 2133 17.97
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 160.477.222.00 1176 16.63
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 28.605.462.00 15 2.96
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.732.376.00 476 2.87
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.770.762.00 80 2.57
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.033.253.00 1723 2.39
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 16.771.665.00 80 1.74
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.697.574.00 67 1.63
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 12.533.331.00 171 1.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 448.408.577.00 150 46.46
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 136.035.469.00 81 14.09
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 91.665.453.00 614 9.50
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.200.052.00 425 5.82
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 50.046.324.00 54 5.19
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 50.044.915.00 356 5.18
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 26.325.357.00 17 2.73
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.311.665.00 192 2.52
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 18.318.066.00 128 1.90
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.000.578.00 149 1.24
11. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 11.988.285.00 4945 1.24


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.046.217.50 55 42.36
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.000.000.00 1 37.95
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.380.273.04 32 18.47
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 287.000.00 5 1.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.000.000.00 1 37.95
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.877.194.83 29 20.57
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.212.390.88 31 17.76
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.082.972.33 16 13.00
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.279.513.75 7 5.40
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 452.125.00 2 1.91
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 327.126.25 2 1.38
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 207.977.50 1 0.88
9. EUROBANK A.D. (17171178) 189.892.50 1 0.80
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 63.297.50 1 0.27


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.181.671.173.00 2 91.40
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 33.469.181.69 199 2.59
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 26.583.314.40 1 2.06
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 21.834.110.71 1 1.69
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.193.010.80 62 1.56
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.425.976.63 31 0.34
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.656.300.73 4 0.21
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 856.832.00 3 0.07
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 795.790.00 8 0.06
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 199.800.00 56 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.182.342.090.74 6 91.45
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 41.872.218.02 205 3.24
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 27.787.462.84 23 2.15
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 21.900.825.03 2 1.69
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.414.314.52 59 0.73
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.952.454.92 9 0.15
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.927.448.27 12 0.15
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.796.400.00 2 0.14
9. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 1.076.000.00 1 0.08
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.071.745.91 30 0.08


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.318.819.940.10 2 29.96
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.071.499.003.80 2 24.34
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 964.515.000.00 1 21.91
4. EUROBANK A.D. (17171178) 771.612.000.00 1 17.53
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 235.495.982.40 1 5.35
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 39.834.469.50 1 0.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.401.776.395.80 8 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 88.389.340.000.00 4 28.38
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.310.530.000.00 5 18.40
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.000.000.000.00 3 15.73
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 25.000.000.000.00 5 8.03
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 14.900.000.000.00 5 4.78
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 13.550.000.000.00 5 4.35
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 10.500.000.000.00 5 3.37
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 10.284.210.000.00 2 3.30
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.800.000.000.00 3 2.83
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.200.000.000.00 4 2.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 311.450.000.000.00 70 100.00