Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 125.243.942.00 110 31.05
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 107.459.768.00 2531 26.64
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 42.868.945.00 498 10.63
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 32.753.320.00 1117 8.12
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.859.361.00 2529 4.92
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.696.797.00 779 3.89
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.960.787.00 19 2.97
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.635.130.00 248 2.39
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.268.426.00 104 2.05
10. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 6.858.686.00 39 1.70

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 128.860.165.00 61 31.95
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 82.717.527.00 630 20.51
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 51.629.964.00 449 12.80
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.089.549.00 144 7.21
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.126.776.00 547 4.74
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 15.186.025.00 6129 3.76
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.174.898.00 80 3.51
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 13.903.892.00 166 3.45
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.600.439.00 63 2.63
10. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 7.638.524.00 10 1.89


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 352.868.626.10 328 92.12
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.410.300.00 6 5.85
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.796.130.00 58 1.77
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 980.000.00 8 0.26

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 253.297.800.00 1 66.13
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 28.041.897.30 9 7.32
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 26.674.746.01 79 6.96
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.208.501.37 56 6.06
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.162.439.72 120 3.70
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.304.943.65 59 1.91
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.182.939.66 9 1.88
8. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 5.049.450.00 1 1.32
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.451.400.00 2 1.16
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.882.400.00 10 0.75


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 112.643.304.89 6 35.31
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 98.443.705.91 6 30.86
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 61.954.900.00 534 19.42
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.787.398.00 7 9.34
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.684.910.62 7 3.04
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.995.968.00 70 0.94
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.677.720.00 46 0.53
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 890.415.00 15 0.28
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 904.080.00 7 0.28
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.587.14 2 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 97.762.931.07 2 30.65
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 92.533.925.87 5 29.01
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 20.109.379.02 1 6.30
4. WISE BROKER (17252461) 16.654.664.00 171 5.22
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.209.891.20 114 4.77
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.217.060.72 17 4.14
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 13.031.665.00 134 4.09
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 10.597.734.00 1 3.32
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.431.393.64 12 2.96
10. ZOPINVEST AD (17177354) 9.244.474.00 26 2.90


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 39.712.11 7 78.56
2. ZOPINVEST AD (17177354) 5.131.74 4 10.15
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.566.18 6 9.03
4. EUROBANK A.D. (17171178) 1.137.94 2 2.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.953.92 1 29.58
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.485.69 6 20.74
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.924.00 1 19.63
4. EUROBANK A.D. (17171178) 6.418.89 1 12.70
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.166.52 3 8.24
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.051.46 1 4.06
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.828.29 4 3.62
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 372.00 1 0.74
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 347.20 1 0.69


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.410.425.30 2 61.04
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 699.999.64 1 17.73
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 480.038.50 2 12.16
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 330.202.80 1 8.36
5. EUROBANK A.D. (17171178) 23.951.97 9 0.61
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.136.00 1 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.740.628.10 3 69.40
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.180.038.14 3 29.88
3. EUROBANK A.D. (17171178) 23.951.97 9 0.61
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.136.00 1 0.10


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.621.282.100.00 4 20.12
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.614.899.995.88 6 20.07
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.482.012.000.00 1 11.37
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.284.410.400.00 2 9.86
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.276.102.500.00 2 9.79
6. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.219.261.152.48 1 9.36
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 714.922.588.80 2 5.49
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 537.031.200.00 3 4.12
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 432.141.750.00 1 3.32
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 395.203.200.00 1 3.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 13.030.915.967.16 26 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.306.980.000.00 3 22.76
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.178.910.000.00 4 15.15
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.771.430.000.00 4 14.81
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.153.850.000.00 4 12.63
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 10.895.340.000.00 5 9.08
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 7.600.000.000.00 5 6.33
7. EUROBANK A.D. (17171178) 7.311.630.000.00 4 6.09
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 5.285.710.000.00 5 4.40
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.500.000.000.00 1 2.92
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.000.000.000.00 1 2.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 120.000.000.000.00 48 100.00