Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 92.208.484.00 1115 23.60
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 91.666.552.00 1214 23.46
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.809.756.00 231 11.21
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 38.250.860.00 26 9.79
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 26.890.915.00 117 6.88
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.464.129.00 308 5.24
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 17.478.025.00 100 4.47
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.976.094.00 1704 4.35
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.662.630.00 42 3.50
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.913.847.00 53 2.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 82.674.169.00 435 21.16
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 68.628.486.00 444 17.57
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 62.057.420.00 53 15.88
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 27.941.766.00 105 7.15
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 27.767.968.00 40 7.11
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.503.416.00 100 5.50
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.578.802.00 115 5.27
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.305.311.00 327 5.20
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 17.445.696.00 46 4.47
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.458.274.00 3709 2.42


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.798.750.00 31 36.41
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.633.500.00 40 35.86
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.214.256.00 55 20.95
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.010.000.00 5 6.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.744.906.00 58 39.60
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.761.450.00 31 32.92
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.202.050.00 5 7.43
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.817.450.00 7 6.13
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.640.600.00 13 5.53
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 968.300.00 4 3.27
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 415.650.00 3 1.40
8. EUROBANK A.D. (17171178) 383.050.00 1 1.29
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 278.050.00 4 0.94
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 135.150.00 1 0.46


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 62.094.132.00 44 30.13
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 48.566.697.55 677 23.57
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 30.656.000.00 60 14.88
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.657.346.17 341 12.45
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 19.977.994.69 1 9.69
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.200.000.00 3 4.46
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.294.706.78 119 2.08
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.493.107.86 15 1.21
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 800.000.00 1 0.39
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 719.220.23 14 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 87.341.244.40 494 42.38
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 22.692.078.00 1 11.01
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.329.245.79 98 9.86
4. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 19.977.994.69 1 9.69
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.943.147.62 146 4.82
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.742.564.89 2 4.24
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.169.600.03 1379 3.96
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.042.413.91 33 2.93
9. BELGRADE INDEPENDENT BROKER AD (17320858) 4.224.000.00 3 2.05
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.906.171.49 11 1.90


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.998.737.54 2