Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 92.208.484.00 1115 23.60
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 91.666.552.00 1214 23.46
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.809.756.00 231 11.21
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 38.250.860.00 26 9.79
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 26.890.915.00 117 6.88
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.464.129.00 308 5.24
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 17.478.025.00 100 4.47
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.976.094.00 1704 4.35
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.662.630.00 42 3.50
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.913.847.00 53 2.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 82.674.169.00 435 21.16
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 68.628.486.00 444 17.57
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 62.057.420.00 53 15.88
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 27.941.766.00 105 7.15
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 27.767.968.00 40 7.11
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.503.416.00 100 5.50
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.578.802.00 115 5.27
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.305.311.00 327 5.20
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 17.445.696.00 46 4.47
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.458.274.00 3709 2.42


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.798.750.00 31 36.41
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.633.500.00 40 35.86
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.214.256.00 55 20.95
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.010.000.00 5 6.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.744.906.00 58 39.60
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.761.450.00 31 32.92
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.202.050.00 5 7.43
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.817.450.00 7 6.13
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.640.600.00 13 5.53
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 968.300.00 4 3.27
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 415.650.00 3 1.40
8. EUROBANK A.D. (17171178) 383.050.00 1 1.29
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 278.050.00 4 0.94
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 135.150.00 1 0.46


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 62.094.132.00 44 30.13
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 48.566.697.55 677 23.57
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 30.656.000.00 60 14.88
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.657.346.17 341 12.45
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 19.977.994.69 1 9.69
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.200.000.00 3 4.46
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.294.706.78 119 2.08
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.493.107.86 15 1.21
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 800.000.00 1 0.39
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 719.220.23 14 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 87.341.244.40 494 42.38
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 22.692.078.00 1 11.01
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.329.245.79 98 9.86
4. MOBI BANKA AD (17138669) 19.977.994.69 1 9.69
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.943.147.62 146 4.82
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.742.564.89 2 4.24
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.169.600.03 1379 3.96
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.042.413.91 33 2.93
9. BELGRADE INDEPEN.BROKER-U LIKV (17320858) 4.224.000.00 3 2.05
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.906.171.49 11 1.90


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.998.737.54 2 98.07
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 45.115.92 10 0.74
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.760.00 1 0.65
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.130.23 5 0.25
5. EUROBANK A.D. (17171178) 9.179.51 7 0.15
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.201.34 2 0.09
7. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.713.82 1 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.998.737.54 2 98.07
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 46.782.35 4 0.76
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.748.86 3 0.40
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 14.445.36 3 0.24
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.883.54 1 0.23
6. EUROBANK A.D. (17171178) 11.519.18 5 0.19
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 3.713.82 1 0.06
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.858.65 8 0.05
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 149.06 1 0.00


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.007.072.00 1 69.50
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 852.856.84 2 29.53
3. EUROBANK A.D. (17171178) 27.742.34 6 0.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.158.220.80 2 74.74
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 701.708.04 1 24.30
3. EUROBANK A.D. (17171178) 27.742.34 6 0.96


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.300.000.000.00 4 18.47
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.000.000.000.00 4 17.59
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.400.000.000.00 4 17.19
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.000.000.000.00 4 11.50
5. EUROBANK A.D. (17171178) 11.300.000.000.00 4 7.65
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 10.500.000.000.00 4 7.10
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 10.000.000.000.00 4 6.77
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.500.000.000.00 2 5.07
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.000.000.000.00 1 4.74
10. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 2.200.000.000.00 4 1.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 147.800.000.000.00 45 100.00