Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 101.077.524.00 1164 26.19
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 63.045.920.00 429 16.33
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 41.811.250.00 434 10.83
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 38.853.783.00 669 10.07
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 29.946.653.00 118 7.76
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 27.017.487.00 28 7.00
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.258.293.00 111 6.03
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.645.421.00 902 4.57
9. EUROBANK A.D. (17171178) 8.589.118.00 26 2.23
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.314.192.00 19 1.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 85.025.648.00 82 22.03
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 61.380.471.00 441 15.90
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 43.794.797.00 48 11.35
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.818.736.00 324 9.80
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.751.431.00 399 9.00
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.904.964.00 97 6.97
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.001.156.00 52 4.40
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.488.991.00 128 4.27
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 13.369.465.00 20 3.46
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 9.865.403.00 107 2.56


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 122.758.258.92 2 88.65
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.533.925.00 9 7.61
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.549.650.00 2 3.29
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 635.000.00 7 0.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 122.334.419.56 1 88.34
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.117.939.36 2 2.97
3. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 4.020.450.00 1 2.90
4. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 3.580.325.00 5 2.59
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.464.275.00 4 2.50
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 631.700.00 2 0.46
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 143.500.00 2 0.10
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 95.000.00 1 0.07
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 80.000.00 1 0.06
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.225.00 1 0.01


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 65.145.227.14 1 34.65
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.315.700.62 173 32.08
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 43.343.950.80 1 23.05
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.663.402.49 12 3.54
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.278.200.00 3 2.81
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.576.000.00 7 1.37
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.299.844.81 31 1.22
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.946.102.20 38 1.04
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 456.973.16 4 0.24
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.070.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 66.604.811.15 12 35.42
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 44.296.090.68 6 23.56
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.533.009.87 60 16.77
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.290.449.38 101 9.20
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.147.915.20 12 5.93
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.333.620.94 14 3.90
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.154.094.17 6 1.15
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.224.733.66 13 0.65
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.201.224.36 2 0.64
10. WISE BROKER (17252461) 800.920.00 2 0.43


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.967.534.26 4 97.60
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.294.82 3 1.21
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.411.88 1 0.52
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.919.16 2 0.49
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.814.43 1 0.14
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 988.28 2 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.787.335.05 4 88.66
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 190.111.40 1 9.43
3. ABC BROKER (20425512) 22.583.18 4 1.12
4. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 14.937.95 1 0.74
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 497.70 1 0.02
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 497.55 2 0.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.496.750.00 1 95.10
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 325.192.55 2 4.76
3. EUROBANK A.D. (17171178) 9.521.33 3 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.821.942.55 3 99.86
2. EUROBANK A.D. (17171178) 9.521.33 3 0.14


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.902.816.772.52 4 37.13
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.197.096.328.17 2 29.12
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.831.947.824.00 8 18.00
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.261.342.600.00 2 10.62
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 411.153.200.00 1 1.93
6. MIRABANK A.D. (21080608) 308.364.900.00 1 1.45
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 205.576.600.00 1 0.97
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 121.156.569.21 1 0.57
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.291.478.47 2 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.283.746.272.37 22 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.600.000.000.00 4 19.76
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.500.000.000.00 4 16.36
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.000.000.000.00 3 14.02
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.500.000.000.00 4 9.68
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.000.000.000.00 4 8.68
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 12.500.000.000.00 4 8.34
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.500.000.000.00 4 6.34
8. EUROBANK A.D. (17171178) 8.000.000.000.00 4 5.34
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.000.000.000.00 1 4.01
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.100.000.000.00 4 2.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 149.800.000.000.00 50 100.00