Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2016. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 143.423.138.00 1537 39.80
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 64.994.220.00 12 18.04
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.482.551.00 1414 8.18
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 29.244.172.00 931 8.12
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.175.874.00 32 5.88
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.627.448.00 1822 5.72
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.240.854.00 338 5.34
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.563.102.00 46 1.54
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.834.258.00 12 1.34
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.826.076.00 19 1.34

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 91.300.340.00 97 25.34
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 81.459.650.00 544 22.61
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 71.772.196.00 52 19.92
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.598.637.00 481 10.16
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 17.794.633.00 104 4.94
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 14.274.703.00 5002 3.96
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 12.759.022.00 125 3.54
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.175.234.00 498 3.10
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.220.750.00 68 2.28
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.946.366.00 78 1.10


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.320.827.50 27 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.879.551.50 25 89.79
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 441.276.00 2 10.21


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 930.901.218.00 602 90.01
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 59.701.035.10 2 5.77
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 16.235.641.58 42 1.57
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.839.402.00 594 1.43
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.587.693.00 3 0.54
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 5.119.823.84 14 0.50
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 952.560.00 2 0.09
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 774.380.18 3 0.07
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 102.400.00 2 0.01
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.254.53 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 387.963.996.21 121 37.51
2. TEZORO BROKER AD (17417606) 185.117.556.00 119 17.90
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 133.557.528.00 149 12.91
4. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 90.590.838.00 62 8.76
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 65.505.830.07 25 6.33
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 37.062.870.00 3 3.58
7. WISE BROKER (17252461) 25.991.062.00 616 2.51
8. INTERCITY BROKER AD (17421506) 17.186.676.00 22 1.66
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 14.705.566.88 24 1.42
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.338.344.79 9 1.29


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.876.341.090.74 4 49.72
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 810.111.960.00 2 14.00
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 719.157.604.11 2 12.43
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 592.068.000.00 1 10.23
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 482.209.500.00 1 8.33
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 209.741.844.12 1 3.63
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 89.796.980.00 1 1.55
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.124.060.65 1 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.785.551.039.62 13 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 85.150.000.000.00 4 32.08
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.000.000.000.00 4 20.35
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 45.000.000.000.00 3 16.96
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.800.000.000.00 4 4.82
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.600.000.000.00 3 4.75
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.000.000.000.00 3 3.39
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 8.600.000.000.00 3 3.24
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 7.800.000.000.00 4 2.94
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.000.000.000.00 2 2.64
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.500.000.000.00 2 2.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 265.400.000.000.00 61 100.00