Učešće članova CRHoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.087.588.745.00 8765 26.89
2. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.073.740.00 13 14.79
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 569.365.678.00 461 14.08
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 389.146.338.00 5751 9.62
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 338.888.010.00 1300 8.38
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 187.769.652.00 112 4.64
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 151.587.659.00 1056 3.75
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 137.726.754.00 2848 3.41
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 91.387.680.00 2071 2.26
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 90.884.351.00 4418 2.25

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 649.154.469.00 516 16.05
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 599.151.284.00 6 14.81
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 572.036.149.00 3020 14.14
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 488.135.598.00 225 12.07
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 264.759.281.00 1263 6.55
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 218.032.726.00 485 5.39
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 190.587.095.00 570 4.71
8. WISE BROKER (17252461) 187.182.938.00 30 4.63
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 178.013.330.00 2015 4.40
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 170.603.045.00 2096 4.22


Preuzimanje akcija
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 321.343.037.00 79 43.37
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 257.203.854.30 1204 34.71
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 93.342.301.16 30 12.60
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 51.943.324.51 412 7.01
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 0.56
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.147.835.00 48 0.56
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 3.233.318.00 16 0.44
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.054.400.00 3 0.28
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.801.250.90 6 0.24
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.206.900.00 33 0.16

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 380.102.756.86 6 51.30
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 110.367.266.38 267 14.90
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.785.965.64 368 7.66
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 56.690.954.00 114 7.65
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.108.999.06 499 7.03
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 26.862.834.52 265 3.63
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.572.169.12 116 1.29
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.311.832.00 2 1.26
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.550.084.00 21 1.02
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 6.299.482.50 30 0.85


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.220.722.315.31 2 58.28
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.251.412.998.00 176 22.64
3. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 454.147.135.77 75 8.22
4. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 2.85
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 140.082.905.50 33 2.53
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 88.080.556.76 17 1.59
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 60.602.545.43 399 1.10
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 53.400.900.00 2 0.97
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.542.139.29 160 0.48
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 24.433.484.52 149 0.44

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.225.307.040.50 9 58.36
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.127.497.672.11 14 20.40
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 608.661.400.25 14 11.01
4. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 2.79
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 141.275.540.56 92 2.56
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 54.753.679.41 5 0.99
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 48.725.574.64 218 0.88
8. SBD BROKER A.D. SUBOTICA (08724792) 48.720.000.00 45 0.88
9. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 20.010.845.70 1 0.36
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.726.150.00 94 0.36


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 35.759.458.424.74 39 33.21
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.977.537.053.64 20 12.05
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 11.657.498.289.20 42 10.83
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.180.007.672.80 9 9.45
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 6.642.375.539.24 7 6.17
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.463.477.489.87 8 5.07
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.169.762.250.04 17 4.80
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.358.465.400.00 5 3.12
9. EUROBANK A.D. (17171178) 3.144.035.200.00 3 2.92
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 3.057.413.529.59 2 2.84

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 107.690.043.862.82 194 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 241.229.760.000.00 18 24.69
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 178.348.280.000.00 20 18.25
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 116.199.140.000.00 20 11.89
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 60.200.000.000.00 21 6.16
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 58.500.000.000.00 18 5.99
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 47.945.890.000.00 19 4.91
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 44.275.670.000.00 11 4.53
8. EUROBANK A.D. (17171178) 34.173.470.000.00 18 3.50
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 28.945.070.000.00 16 2.96
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 25.500.000.000.00 6 2.61

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 977.100.000.000.00 349 100.00