Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.524.579.358.00 14236 24.42
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 868.445.337.00 9031 13.91
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 613.298.030.00 954 9.82
4. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.128.740.00 14 9.58
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 548.531.610.00 2760 8.79
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 518.549.530.00 1392 8.31
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 317.546.452.00 508 5.09
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 217.658.227.00 750 3.49
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 206.471.845.00 1462 3.31
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 168.749.868.00 4195 2.70

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 861.700.490.00 505 13.80
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 833.622.765.00 4730 13.35
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 700.634.145.00 906 11.22
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 605.104.534.00 9 9.69
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 468.791.528.00 2274 7.51
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 420.652.662.00 988 6.74
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 352.905.314.00 3586 5.65
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 309.218.787.00 708 4.95
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 294.707.423.00 3485 4.72
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 293.436.675.00 115 4.70


Preuzimanje akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.736.145.882.00 2608 74.97
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 321.343.037.00 79 8.80
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 314.977.375.30 1444 8.63
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 104.352.427.16 143 2.86
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 73.089.539.76 448 2.00
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 63.234.400.00 12 1.73
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.096.391.50 90 0.39
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 12.825.150.00 64 0.35
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 0.11
10. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 3.233.318.00 16 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 717.620.987.50 704 19.66
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 696.453.361.62 999 19.08
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 381.149.516.86 7 10.44
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 363.735.564.31 902 9.97
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 352.890.439.00 57 9.67
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 217.836.153.38 439 5.97
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 193.675.032.39 681 5.31
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 93.836.110.00 14 2.57
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 86.399.630.77 386 2.37
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 76.039.979.00 28 2.08


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.115.439.600.00 3 87.33
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.225.871.863.31 117 6.85
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.265.071.560.00 325 2.69
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 472.866.576.77 76 1.00
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 285.064.923.27 185 0.61
6. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 0.33
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 153.894.709.21 82 0.33
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 99.136.923.97 1064 0.21
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 90.400.274.36 49 0.19
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.964.316.00 80 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.118.082.245.20 4 87.33
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.232.854.140.50 15 6.87
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.151.614.462.34 78 2.45
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 609.843.110.95 18 1.30
5. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 218.980.737.88 9 0.47
6. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 0.33
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 151.133.715.45 171 0.32
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 73.928.672.29 353 0.16
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 60.328.439.10 1177 0.13
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 57.242.229.41 27 0.12


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.215.209.728.04 65 29.92
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.908.240.099.00 13 12.36
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 17.697.264.597.66 66 10.98
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.012.824.010.67 23 8.08
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 10.487.312.686.86 12 6.51
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.360.715.922.67 14 5.81
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.685.760.450.04 27 4.77
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.342.365.414.05 8 3.32
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.091.855.981.59 4 3.16
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 4.405.299.544.02 20 2.73

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 161.122.494.434.23 320 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 513.232.360.000.00 33 26.53
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 328.030.360.000.00 37 16.96
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 202.664.830.000.00 34 10.48
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 132.952.830.000.00 19 6.87
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 89.767.720.000.00 33 4.64
6. EUROBANK A.D. (17171178) 83.873.470.000.00 34 4.34
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 81.900.000.000.00 34 4.23
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 65.900.000.000.00 23 3.41
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 62.552.540.000.00 17 3.23
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 51.092.040.000.00 23 2.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.934.219.000.000.00 616 100.00