Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.633.475.349.00 16779 20.85
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.410.907.647.00 10209 18.01
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 957.603.403.00 2160 12.22
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 668.193.547.00 1742 8.53
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 637.022.545.00 3114 8.13
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.128.740.00 14 7.64
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 340.906.225.00 646 4.35
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 227.618.198.00 1767 2.91
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 223.493.275.00 774 2.85
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 196.161.982.00 9054 2.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.542.897.851.00 603 19.70
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 953.549.818.00 5656 12.17
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 714.472.359.00 1031 9.12
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 687.015.708.00 1259 8.77
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 616.563.774.00 15 7.87
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 504.787.150.00 2565 6.44
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 446.569.019.00 794 5.70
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 403.785.385.00 4317 5.15
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 347.615.653.00 4209 4.44
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 293.436.675.00 115 3.75


Preuzimanje akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.736.145.882.00 2608 73.24
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 372.466.481.02 2487 9.97
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 321.343.037.00 79 8.60
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 109.114.327.16 441 2.92
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 79.410.400.00 28 2.13
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 73.089.539.76 448 1.96
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.096.391.50 90 0.38
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 12.825.150.00 64 0.34
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.617.999.87 134 0.26
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 718.027.455.02 718 19.22
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 717.626.999.61 1012 19.21
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 386.160.025.30 9 10.34
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 375.391.234.35 1428 10.05
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 352.890.439.00 57 9.45
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 223.625.270.33 490 5.99
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 216.471.149.86 1047 5.79
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 97.846.838.33 644 2.62
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 93.844.768.00 15 2.51
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 76.103.297.63 32 2.04


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.295.695.633.81 298 82.70
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.225.871.863.31 117 6.46
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.989.041.324.36 82 3.98
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.423.187.161.14 329 2.85
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 591.065.368.45 119 1.18
6. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 472.866.576.77 76 0.95
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 297.684.721.27 198 0.60
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 160.846.235.03 103 0.32
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 0.31
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 113.782.358.32 1107 0.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.118.620.415.91 8 82.34
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.233.024.140.50 18 6.47
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.074.086.220.87 25 6.16
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.312.061.450.48 88 2.63
5. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 218.980.737.88 9 0.44
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 161.554.480.20 221 0.32
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 0.31
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 150.302.021.41 245 0.30
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 86.637.147.79 387 0.17
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 62.601.831.60 1196 0.13


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 64.524.881.953.63 82 30.93
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.001.558.099.00 14 11.03
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 21.997.387.916.88 80 10.54
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 16.291.808.386.86 18 7.81
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.425.266.410.67 24 6.44
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.837.949.252.32 19 6.15
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.121.014.450.04 31 4.37
8. EUROBANK A.D. (17171178) 6.612.937.200.00 5 3.17
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.685.074.426.30 5 2.73
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.552.640.814.05 9 2.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 208.619.113.647.10 392 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 717.582.360.000.00 42 28.54
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 418.030.360.000.00 46 16.62
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 272.664.830.000.00 43 10.84
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 164.452.830.000.00 24 6.54
5. EUROBANK A.D. (17171178) 130.473.470.000.00 43 5.19
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 108.767.720.000.00 41 4.33
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 100.600.000.000.00 43 4.00
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 81.552.540.000.00 21 3.24
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 67.400.000.000.00 25 2.68
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 63.851.400.000.00 36 2.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.514.519.000.000.00 750 100.00