Učešće članova CRHoV-a u saldiranju za mesec februar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 493.187.746.00 191 37.80
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 433.185.377.00 1348 33.20
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 125.311.144.00 29 9.60
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 68.912.357.00 25 5.28
5. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 39.680.845.00 922 3.04
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.264.300.00 108 2.47
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.654.049.00 1220 2.43
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 27.555.031.00 95 2.11
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.616.481.00 331 1.50
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.012.602.00 974 1.00

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 617.384.011.00 68 47.32
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 329.318.558.00 31 25.24
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 122.481.084.00 619 9.39
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 79.193.298.00 166 6.07
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 43.645.723.00 55 3.35
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.753.045.00 341 2.13
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 24.071.069.00 93 1.84
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.902.951.00 392 1.68
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 12.936.285.00 3948 0.99
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.298.793.00 15 0.41


Preuzimanje akcija
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.086.575.76 393 75.22
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.890.130.00 113 20.43
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.801.250.90 6 3.38
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 516.531.00 13 0.97

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 18.124.801.52 166 34.01
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 14.973.149.38 160 28.10
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.889.771.56 106 20.43
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.959.329.64 67 11.18
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.130.926.56 2 2.12
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 556.220.00 5 1.04
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 409.630.00 3 0.77
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 387.559.00 7 0.73
9. EUROBANK A.D. (17171178) 324.690.00 4 0.61
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 131.520.00 1 0.25


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 154.878.346.43 3 64.81
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 48.976.200.00 1 20.49
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.679.694.65 104 8.65
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 3.985.020.00 72 1.67
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.842.050.00 33 1.61
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.914.162.09 18 1.22
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.959.500.00 2 0.82
8. EUROBANK A.D. (17171178) 750.000.00 1 0.31
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 459.888.00 24 0.19
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 439.120.00 2 0.18

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 64.58
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 50.122.450.00 2 20.97
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.297.454.26 31 7.24
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.797.554.95 6 2.43
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.810.254.00 68 1.18
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.867.280.00 5 0.78
7. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.577.745.00 1 0.66
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.406.180.00 8 0.59
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 784.350.00 15 0.33
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 624.750.00 87 0.26


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.539.289.180.00 3 26.10
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.926.627.013.50 2 18.50
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.943.798.000.00 2 13.87
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 2.169.072.286.00 8 10.22
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.728.586.539.24 3 8.14
6. EUROBANK A.D. (17171178) 1.668.152.200.00 1 7.86
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.502.270.500.00 2 7.08
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 729.406.300.00 2 3.44
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 490.633.000.00 1 2.31
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 486.157.961.28 5 2.29

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.222.745.294.73 30 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.000.000.000.00 4 34.29
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.000.000.000.00 3 16.63
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.000.000.000.00 3 9.87
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 14.800.000.000.00 4 7.69
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 12.200.000.000.00 4 6.34
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.300.000.000.00 3 4.83
7. EUROBANK A.D. (17171178) 7.656.360.000.00 4 3.98
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.367.710.000.00 3 3.31
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.718.750.000.00 2 2.45
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 4.412.560.000.00 4 2.29

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 192.450.000.000.00 63 100.00