Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2017. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 153.320.237.00 1382 38.46
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 67.003.663.00 154 16.81
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 49.349.608.00 801 12.38
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.037.899.00 690 6.53
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.290.672.00 41 3.84
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.226.112.00 898 3.82
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.918.328.00 138 3.49
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.916.329.00 116 3.49
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 11.855.856.00 33 2.97
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.551.615.00 98 2.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 82.540.723.00 90 20.71
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 47.014.853.00 378 11.79
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 42.016.869.00 54 10.54
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.266.810.00 328 8.35
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 28.907.403.00 161 7.25
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.453.236.00 357 7.14
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.456.765.00 220 6.14
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 24.287.110.00 3 6.09
9. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 15.615.902.00 76 3.92
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.336.857.00 40 3.85


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.180.000.00 9 72.26
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 11.618.250.00 31 13.72
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.722.215.25 26 11.48
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.595.000.00 31 1.88
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 555.000.00 6 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 39.095.500.00 33 46.17
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 30.000.000.00 1 35.43
3. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 6.721.584.00 2 7.94
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.800.978.75 21 3.31
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.426.516.25 19 2.87
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.126.500.00 2 1.33
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 637.496.25 4 0.75
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 490.255.00 4 0.58
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 345.402.50 4 0.41
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 325.732.50 4 0.38


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.115.218.590.00 2 99.97
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.097.498.90 775 0.01
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.908.860.00 13 0.01
4. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 384.944.90 2 0.00
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 395.109.27 5 0.00
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 982.710.00 13 0.00
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 546.885.88 10 0.00
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 950.215.15 4 0.00
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 332.500.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.115.478.833.20 3 99.97
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.510.807.25 24 0.01
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.989.928.61 508 0.01
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.087.607.88 22 0.01
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 5.600.00 1 0.00
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 100.642.00 9 0.00
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 881.710.00 12 0.00
8. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 155.000.00 1 0.00
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 397.616.66 25 0.00
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 956.154.70 3 0.00
11. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 74.944.90 1 0.00
12. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 296.268.90 5 0.00
13. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.000.00 2 0.00
14. INTERCITY BROKER AD (17421506) 3.700.00 5 0.00
15. INVESTBROKER AD (17177354) 500.00 3 0.00
16. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 2.000.00 2 0.00
17. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 349.400.00 2 0.00
18. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.900.00 2 0.00
19. WISE BROKER (17252461) 700.00 1 0.00
20. SOCIETE GENERALE JUG. BROKER (77552335) 4.900.00 1 0.00
21. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 518.100.00 193 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.438.293.323.30 4 22.44
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.134.822.300.00 5 20.46
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 2.699.992.110.00 9 17.62
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.314.602.900.00 3 8.58
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.011.233.000.00 2 6.60
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 963.563.476.38 2 6.29
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 849.162.687.09 3 5.54
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 556.178.150.00 1 3.63
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 505.616.500.00 1 3.30
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 315.100.202.80 2 2.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.321.464.215.91 38 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 102.000.000.000.00 4 34.99
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.000.000.000.00 4 13.38
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.060.000.000.00 4 13.06
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.500.000.000.00 4 12.52
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 17.300.000.000.00 4 5.93
6. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 11.900.000.000.00 4 4.08
7. EUROBANK A.D. (17171178) 11.000.000.000.00 4 3.77
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 7.200.000.000.00 3 2.47
9. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 6.600.000.000.00 4 2.26
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 4.700.000.000.00 4 1.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 291.500.000.000.00 61 100.00