Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2018. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.125.903.820.00 4384 29.46
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.061.040.637.00 593 27.76
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 320.755.444.00 10765 8.39
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 307.416.925.00 1302 8.04
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 174.594.626.00 200 4.57
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 156.684.224.00 109 4.10
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 145.564.950.00 2749 3.81
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 96.815.393.00 2609 2.53
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.594.127.00 5760 2.11
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 73.156.973.00 393 1.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.339.015.211.00 186 35.04
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.060.502.128.00 594 27.75
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 269.877.361.00 2056 7.06
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 262.235.056.00 2049 6.86
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 163.482.360.00 3 4.28
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 124.209.566.00 1620 3.25
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 120.892.736.00 433 3.16
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 91.750.179.00 473 2.40
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 91.024.866.00 982 2.38
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 79.947.992.00 24620 2.09


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 282.596.576.00 792 61.41
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 60.085.467.38 7 13.06
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.895.620.07 3 12.80
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.305.200.00 23 6.59
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.756.740.00 75 4.08
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.165.710.00 16 1.12
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.995.652.22 36 0.65
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.385.500.00 5 0.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 177.739.281.22 706 38.62
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 62.203.310.86 3 13.52
3. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 59.165.011.42 2 12.86
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.743.288.64 32 12.33
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 45.989.501.00 83 9.99
6. EUROBANK A.D. (17171178) 20.134.798.00 13 4.38
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.893.519.04 54 3.24
8. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 8.137.810.00 8 1.77
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 6.992.000.00 1 1.52
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.466.555.00 15 0.97


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.126.478.631.35 1 62.35
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 662.357.770.13 157 19.42
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 249.613.507.85 44 7.32
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 165.924.449.65 492 4.86
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 74.745.527.60 36 2.19
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.855.809.39 46 1.08
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 36.047.250.04 53 1.06
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.183.608.00 4 0.45
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.996.064.35 187 0.41
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.140.366.30 110 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.126.478.631.35 1 62.35
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 301.901.093.10 44 8.85
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 265.400.104.64 128 7.78
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 164.473.443.11 234 4.82
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 103.372.860.49 9 3.03
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 91.934.000.00 3 2.70
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 80.615.199.00 232 2.36
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 74.827.999.47 65 2.19
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.939.070.23 55 0.88
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 27.252.686.22 23 0.80


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 87.982.406.699.77 99 43.72
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 34.771.390.456.92 37 17.28
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 14.383.315.342.72 46 7.15
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.492.397.628.42 12 6.71
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.097.656.214.06 32 6.51
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.147.844.861.64 17 6.04
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.129.030.953.15 16 3.05
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.753.467.423.66 4 2.36
9. EUROBANK A.D. (17171178) 3.480.275.700.00 1 1.73
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 2.339.044.962.29 9 1.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 201.217.777.400.51 305 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 206.860.250.000.00 16 19.70
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 150.297.910.000.00 20 14.32
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 131.170.000.000.00 19 12.49
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 122.543.020.000.00 21 11.67
5. EUROBANK A.D. (17171178) 118.086.960.000.00 22 11.25
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 48.000.000.000.00 12 4.57
7. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 39.000.000.000.00 18 3.71
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 37.100.000.000.00 18 3.53
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 36.509.580.000.00 22 3.48
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.398.200.000.00 6 2.51

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.049.900.000.000.00 316 100.00