Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2018. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.012.057.026.00 4211 39.94
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 529.477.499.00 410 20.89
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 232.681.927.00 7798 9.18
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 193.171.919.00 1018 7.62
5. TEZORO BROKER AD (17417606) 151.276.110.00 73 5.97
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 74.084.716.00 1452 2.92
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 60.396.879.00 1046 2.38
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 59.187.344.00 4093 2.34
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 51.209.449.00 315 2.02
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 48.097.274.00 575 1.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 872.112.614.00 460 34.41
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 770.541.727.00 121 30.41
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 223.222.450.00 1398 8.81
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 146.217.985.00 1161 5.77
5. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 115.786.061.00 315 4.57
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 79.838.030.00 914 3.15
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 70.551.073.00 593 2.78
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 55.062.169.00 18529 2.17
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.442.718.00 357 2.15
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 34.986.847.00 101 1.38


Preuzimanje akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.895.620.07 3 59.72
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.756.740.00 75 19.02
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.190.000.00 10 12.36
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.048.961.25 11 4.11
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.995.652.22 36 3.04
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.385.500.00 5 1.40
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 344.640.00 80 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 58.652.510.86 2 59.47
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.885.685.00 58 9.01
3. EUROBANK A.D. (17171178) 7.171.470.00 5 7.27
4. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 6.992.000.00 1 7.09
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.911.420.29 42 7.01
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.470.849.26 21 4.53
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.712.497.22 44 1.74
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 929.594.77 8 0.94
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 918.875.00 8 0.93
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 722.535.00 4 0.73


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 509.157.360.61 110 71.37
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 73.904.947.60 21 10.36
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 36.047.250.04 53 5.05
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 33.795.043.50 1 4.74
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 30.791.756.95 58 4.32
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.996.064.35 187 1.96
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.750.041.80 96 1.37
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.171.469.61 79 0.44
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.020.000.00 2 0.28
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 785.247.68 70 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 299.747.595.74 35 42.02
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 101.480.870.40 7 14.22
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 91.710.000.00 2 12.85
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 69.895.562.97 46 9.80
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 26.331.984.60 10 3.69
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 18.637.777.44 15 2.61
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.081.935.00 9 2.39
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.309.273.65 9 2.01
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.303.450.00 2 1.72
10. SBD BROKER A.D. SUBOTICA (08724792) 11.165.651.90 233 1.57


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 67.951.823.967.07 83 42.54
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 25.511.290.767.97 27 15.97
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.780.272.115.76 27 8.00
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.211.014.769.57 8 7.65
5. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 11.885.161.713.12 37 7.44
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.616.626.361.64 16 7.27
7. EUROBANK A.D. (17171178) 3.480.275.700.00 1 2.18
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.911.720.343.33 9 1.82
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 2.523.508.153.66 3 1.58
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.309.091.400.00 2 1.45

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 159.725.472.517.72 244 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 110.930.250.000.00 8 18.23
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 105.200.000.000.00 11 17.29
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 82.250.000.000.00 11 13.51
4. EUROBANK A.D. (17171178) 65.586.960.000.00 13 10.78
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 55.466.880.000.00 12 9.11
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 39.000.000.000.00 9 6.41
7. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 20.500.000.000.00 10 3.37
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 19.600.000.000.00 13 3.22
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 19.400.000.000.00 11 3.19
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 14.150.000.000.00 12 2.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 608.600.000.000.00 188 100.00