Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2018. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.406.804.041.00 727 25.10
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.298.010.700.00 5425 23.16
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 604.961.516.00 14484 10.79
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 488.914.058.00 1422 8.72
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 220.040.134.00 3398 3.93
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 215.354.130.00 3031 3.84
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 212.605.987.00 1784 3.79
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 200.787.898.00 331 3.58
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 173.427.180.00 173 3.09
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 152.326.570.00 923 2.72

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.743.918.687.00 957 31.11
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.602.555.877.00 239 28.59
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 411.539.071.00 3124 7.34
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 336.602.971.00 3004 6.01
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 294.866.539.00 13 5.26
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 275.271.934.00 2613 4.91
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 138.559.461.00 1671 2.47
8. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 134.324.724.00 598 2.40
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 130.085.703.00 620 2.32
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 112.514.057.00 33774 2.01


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 324.241.829.00 914 43.39
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 160.158.687.38 9 21.43
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 122.525.900.00 43 16.40
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 70.142.996.07 248 9.39
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.305.200.00 23 4.06
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.961.211.20 94 3.34
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.037.561.25 26 0.94
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.722.661.50 85 0.90
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 729.600.00 3 0.10
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 497.400.00 8 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 193.528.857.54 755 25.90
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 166.590.070.86 6 22.29
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 145.573.934.50 335 19.48
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.378.934.46 74 8.61
5. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 59.165.011.42 2 7.92
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.097.642.13 119 4.16
7. EUROBANK A.D. (17171178) 21.584.597.00 16 2.89
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 15.264.200.00 3 2.04
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.414.482.00 5 1.53
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 10.453.723.77 59 1.40


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.126.620.443.15 3 35.71
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.494.030.020.55 454 25.09
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 869.949.306.28 186 14.61
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 722.368.110.73 1382 12.13
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 256.152.161.91 177 4.30
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 206.376.327.67 610 3.47
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 111.413.896.60 99 1.87
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 63.534.020.24 383 1.07
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.855.809.39 46 0.62
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.787.404.35 200 0.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.126.478.631.35 1 35.70
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.476.990.913.92 7 24.80
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 735.771.460.05 2 12.35
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 327.046.405.08 749 5.49
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 300.693.761.52 426 5.05
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 191.478.831.08 304 3.21
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 179.364.574.20 175 3.01
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 110.391.966.37 16 1.85
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 93.374.000.00 4 1.57
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 81.948.052.75 243 1.38


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.775.093.515.55 104 40.55
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 38.971.064.102.02 44 16.50
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.565.132.128.42 15 7.86
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 18.346.498.079.04 62 7.77
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.309.338.414.06 33 5.64
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.222.268.861.64 19 5.60
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.372.296.797.75 28 3.97
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.974.480.435.80 7 2.53
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.927.149.539.66 5 2.51
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.865.072.835.45 14 1.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 236.173.276.422.51 370 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 403.500.450.000.00 28 18.99
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 327.797.910.000.00 37 15.43
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 244.693.020.000.00 38 11.52
4. EUROBANK A.D. (17171178) 243.163.480.000.00 39 11.44
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 196.774.350.000.00 36 9.26
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 113.040.320.000.00 25 5.32
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 111.218.110.000.00 16 5.23
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 99.000.000.000.00 25 4.66
9. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 81.500.000.000.00 35 3.84
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 63.800.720.000.00 39 3.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.124.950.000.000.00 572 100.00