Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2018. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.217.675.820.00 843 28.31
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.608.921.379.00 5923 20.54
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 873.821.800.00 17807 11.16
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 631.252.312.00 1508 8.06
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 363.851.258.00 3227 4.65
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 300.782.472.00 4148 3.84
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 299.148.827.00 867 3.82
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 235.359.343.00 12881 3.01
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 217.474.138.00 1911 2.78
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 197.658.936.00 975 2.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.832.141.661.00 1215 36.16
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.621.643.199.00 286 20.70
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 557.827.886.00 3992 7.12
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 525.640.382.00 810 6.71
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 417.381.769.00 3354 5.33
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 369.930.952.00 3742 4.72
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 294.866.539.00 13 3.76
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 246.634.432.00 2466 3.15
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 204.349.887.00 820 2.61
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 142.134.942.00 41289 1.81


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 817.608.821.00 343 42.86
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 338.793.495.90 1330 17.76
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 319.675.848.42 179 16.76
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 160.158.687.38 9 8.40
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 122.525.900.00 43 6.42
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 70.142.996.07 248 3.68
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.648.101.25 64 1.61
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.961.211.20 94 1.31
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 11.816.652.46 132 0.62
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.876.916.00 9 0.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 871.590.060.46 10 45.69
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 256.650.009.59 921 13.45
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 168.492.152.40 443 8.83
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 130.793.632.92 139 6.86
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 94.652.093.76 237 4.96
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 77.067.589.32 15 4.04
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 59.165.011.42 2 3.10
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 46.797.130.53 143 2.45
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 37.212.114.35 165 1.95
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 30.682.059.14 21 1.61


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.127.220.416.15 9 24.38
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.497.093.020.55 456 17.16
3. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.244.764.904.51 12 14.27
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 976.396.378.33 401 11.19
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 754.734.773.47 1397 8.65
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 645.778.710.45 399 7.40
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 553.457.892.27 180 6.34
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 279.905.818.51 73 3.21
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 224.229.326.06 866 2.57
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 195.816.463.28 847 2.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.126.478.631.35 1 24.37
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.501.494.120.63 16 17.21
3. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.244.984.873.48 13 14.27
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.058.017.880.83 6 12.13
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 669.458.814.78 1022 7.67
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 584.116.597.43 24 6.69
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 315.239.656.96 463 3.61
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 259.112.936.27 242 2.97
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 198.050.418.45 513 2.27
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 131.160.609.62 559 1.50


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.775.093.515.55 104 40.55
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 38.971.064.102.02 44 16.50
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.565.132.128.42 15 7.86
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 18.346.498.079.04 62 7.77
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.309.338.414.06 33 5.64
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.222.268.861.64 19 5.60
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.372.296.797.75 28 3.97
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.974.480.435.80 7 2.53
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.927.149.539.66 5 2.51
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.865.072.835.45 14 1.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 236.173.276.422.51 370 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 439.895.650.000.00 49 17.68
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 411.500.450.000.00 29 16.54
3. EUROBANK A.D. (17171178) 294.114.450.000.00 52 11.82
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 271.931.520.000.00 46 10.93
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 217.678.760.000.00 45 8.75
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 151.731.960.000.00 24 6.10
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 138.063.280.000.00 32 5.55
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 104.000.000.000.00 27 4.18
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 88.516.160.000.00 39 3.56
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 82.545.450.000.00 42 3.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.488.400.000.000.00 709 100.00