Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 140.103.268.00 2898 26.23
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.238.892.00 2835 25.50
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 62.932.820.00 31 11.78
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 55.978.708.00 63 10.48
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 37.774.698.00 162 7.07
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.776.908.00 1845 4.45
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 17.008.209.00 658 3.18
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.957.586.00 546 2.61
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.791.519.00 545 2.02
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.477.322.00 147 1.77

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 160.911.872.00 209 30.12
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 101.378.361.00 177 18.98
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.958.413.00 637 12.53
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 49.514.833.00 406 9.27
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.588.509.00 179 5.54
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.260.776.00 350 4.92
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 24.170.055.00 8272 4.52
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.409.354.00 60 2.51
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.107.250.00 84 2.08
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.108.433.00 43 2.08


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.048.961.25 11 74.51
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.385.500.00 5 25.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.000.196.25 7 55.21
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 712.300.00 2 13.11
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 524.465.00 2 9.65
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 488.060.00 2 8.98
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 452.200.00 1 8.32
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 203.150.00 1 3.74
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 54.090.00 1 1.00


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 33.096.771.74 49 46.43
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 29.673.888.91 46 41.63
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.136.299.25 3 10.01
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.122.056.00 4 1.57
5. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 225.250.00 4 0.32
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.000.00 1 0.04
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.100.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.370.834.60 9 28.58
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 16.120.152.00 7 22.61
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.772.017.40 30 12.31
4. HALKBANK - broker (17601093) 8.194.104.00 22 11.49
5. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 6.920.299.25 2 9.71
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.322.306.50 17 6.06
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 3.111.435.00 1 4.36
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.182.583.50 4 1.66
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.122.056.00 4 1.57
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 414.858.00 1 0.58


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.064.321.580.00 5 53.75
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.530.901.500.00 3 37.48
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 543.526.800.33 2 5.77
4. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 232.030.670.00 1 2.46
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 50.441.450.00 1 0.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 9.421.222.000.33 12 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 59.000.000.000.00 5 21.97
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 44.000.000.000.00 5 16.38
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 42.050.000.000.00 3 15.66
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.300.000.000.00 5 9.05
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 14.000.000.000.00 3 5.21
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 13.586.960.000.00 5 5.06
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 12.000.000.000.00 2 4.47
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.500.000.000.00 5 3.54
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 8.900.000.000.00 5 3.31
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.800.000.000.00 5 3.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 268.600.000.000.00 77 100.00