Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 140.103.268.00 2898 26.23
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.238.892.00 2835 25.50
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 62.932.820.00 31 11.78
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 55.978.708.00 63 10.48
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 37.774.698.00 162 7.07
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.776.908.00 1845 4.45
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 17.008.209.00 658 3.18
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.957.586.00 546 2.61
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.791.519.00 545 2.02
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.477.322.00 147 1.77

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 160.911.872.00 209 30.12
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 101.378.361.00 177 18.98
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.958.413.00 637 12.53
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 49.514.833.00 406 9.27
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.588.509.00 179 5.54
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.260.776.00 350 4.92
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 24.170.055.00 8272 4.52
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.409.354.00 60 2.51
9. EUROBANK A.D. (17171178) 11.108.433.00 43 2.08
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.107.250.00 84 2.08


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.048.961.25 11 74.51
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.385.500.00 5 25.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.000.196.25 7 55.21
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 712.300.00 2 13.11
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 524.465.00 2 9.65
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 488.060.00 2 8.98
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 452.200.00 1 8.32
6. EUROBANK A.D. (17171178) 203.150.00 1 3.74
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 54.090.00 1 1.00


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 33.096.771.74 49 46.43
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 29.673.888.91 46 41.63
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.136.299.25 3 10.01
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.122.056.00 4 1.57
5. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 225.250.00 4 0.32
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.000.00 1 0.04
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.100.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.370.834.60 9 28.58
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 16.120.152.00 7 22.61
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.772.017.40 30 12.31
4. HALKBANK - broker (17601093) 8.194.104.00 22 11.49
5. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 6.920.299.25 2 9.71
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.322.306.50 17 6.06
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 3.111.435.00 1 4.36
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.182.583.50 4 1.66
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.122.056.00 4 1.57
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 414.858.00 1 0.58


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.064.321.580.00 5 53.75
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.530.901.500.00 3 37.48
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 543.526.800.33 2 5.77
4. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 232.030.670.00 1 2.46
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 50.441.450.00 1 0.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 9.421.222.000.33 12 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 59.000.000.000.00 5 21.97
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 44.000.000.000.00 5 16.38
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 42.050.000.000.00 3 15.66
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.300.000.000.00 5 9.05
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 14.000.000.000.00 3 5.21
6. EUROBANK A.D. (17171178) 13.586.960.000.00 5 5.06
7. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 12.000.000.000.00 2 4.47
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.500.000.000.00 5 3.54
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 8.900.000.000.00 5 3.31
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.800.000.000.00 5 3.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 268.600.000.000.00 77 100.00