Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 152.066.963.00 852 36.52
2. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 72.943.092.00 202 17.52
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 45.649.520.00 50 10.96
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 29.939.600.00 14 7.19
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.488.173.00 61 6.36
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.172.647.00 1150 4.36
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.578.708.00 233 3.02
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.745.110.00 115 2.58
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.617.719.00 204 2.07
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.664.702.00 27 1.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 166.929.665.00 72 40.09
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 103.258.504.00 237 24.80
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.000.797.00 64 11.29
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 38.780.466.00 256 9.31
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.023.701.00 264 4.33
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.443.790.00 11 2.27
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.212.344.00 2397 2.21
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.214.033.00 20 1.97
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.539.191.00 290 1.81
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.458.240.00 57 0.59


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.577.733.90 36 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.469.828.76 35 95.81
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 107.905.14 1 4.19


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.183.293.728.51 6 54.69
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 472.520.180.38 6 21.84
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 279.792.271.00 72 12.93
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 173.170.869.00 645 8.00
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.357.641.52 160 1.59
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 12.119.434.74 9 0.56
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.562.602.00 116 0.21
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.870.049.26 11 0.13
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 787.009.08 4 0.04
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 119.994.60 1 0.01
11. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 130.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.183.293.728.51 6 54.69
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 472.316.631.06 7 21.83
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 243.980.914.82 152 11.28
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 69.624.678.00 290 3.22
5. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 31.121.849.00 74 1.44
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.527.000.00 2 1.13
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.335.236.78 2 1.03
8. Vojvodjanska banka broker (78074313) 14.969.625.00 40 0.69
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 14.374.866.00 59 0.66
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.893.566.00 27 0.55


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.000.000.000.00 4 50.12
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.990.910.000.00 3 13.44
3. EUROBANK A.D. (17171178) 10.500.000.000.00 4 12.84
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.600.000.000.00 2 5.62
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 4.045.450.000.00 3 4.95
6. MOBI BANKA AD (17138669) 3.200.000.000.00 4 3.91
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.363.640.000.00 2 2.89
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.000.000.000.00 1 2.44
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.200.000.000.00 2 1.47
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.000.000.000.00 1 1.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 81.800.000.000.00 32 100.00