Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 627.596.969.00 47 55.40
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 110.651.008.00 67 9.77
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 76.646.401.00 425 6.77
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.518.903.00 1045 6.23
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.399.766.00 398 5.69
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 63.013.317.00 8 5.56
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 60.809.095.00 8 5.37
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 24.686.554.00 257 2.18
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.371.223.00 717 1.09
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 7.487.803.00 585 0.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 595.411.513.00 91 52.56
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 250.518.309.00 70 22.12
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 93.944.403.00 289 8.29
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 78.806.247.00 293 6.96
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 31.164.516.00 15 2.75
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.455.235.00 188 1.72
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.033.832.00 31 1.24
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 12.944.549.00 2478 1.14
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.046.544.00 224 0.98
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.421.974.00 18 0.83


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 318.946.248.42 176 94.92
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.551.666.90 416 4.33
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.516.257.06 11 0.75

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 77.036.944.32 11 22.93
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 57.383.931.32 53 17.08
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 42.071.402.29 63 12.52
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.576.704.63 79 9.99
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 31.735.158.76 58 9.44
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.341.575.35 102 7.24
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.077.609.14 10 6.57
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.671.887.76 10 2.28
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 7.433.870.22 11 2.21
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.162.378.47 6 2.13


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 296.106.500.00 1 57.24
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 109.500.509.83 9 21.17
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 61.471.176.00 6 11.88
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.759.483.66 221 2.66
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 11.532.600.00 1 2.23
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.803.860.00 2 1.70
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 7.680.600.00 118 1.48
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.236.253.50 165 0.63
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.063.000.00 2 0.59
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.258.000.00 4 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 296.106.500.00 1 57.24
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 98.431.494.88 121 19.03
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 61.471.176.00 6 11.88
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 23.384.993.91 2 4.52
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.532.600.00 1 2.23
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.994.505.00 49 2.13
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.044.374.74 3 0.59
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.968.500.00 1 0.57
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.797.618.66 173 0.54
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.915.726.00 81 0.37


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.807.870.000.00 3 19.14
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 20.000.000.000.00 4 14.83
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.503.940.000.00 3 11.50
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 13.500.000.000.00 4 10.01
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.000.000.000.00 3 9.64
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.000.000.000.00 2 9.64
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.000.000.000.00 1 5.93
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.000.000.000.00 2 3.71
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.800.000.000.00 3 2.82
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.200.790.000.00 2 2.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 134.850.000.000.00 48 100.00