Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TEZORO BROKER AD (17417606) 143.706.247.00 30 31.68
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 50.766.288.00 2124 11.19
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.723.101.00 661 9.64
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 42.483.322.00 809 9.36
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 39.460.000.00 13 8.70
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 33.857.415.00 525 7.46
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 23.903.881.00 196 5.27
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 22.230.926.00 81 4.90
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.280.676.00 1180 3.59
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.784.522.00 136 1.94

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 141.050.470.00 368 31.09
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 100.111.838.00 146 22.07
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 67.890.830.00 355 14.96
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 43.104.869.00 213 9.50
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 30.102.812.00 17 6.64
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.043.546.00 197 4.86
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.730.192.00 116 3.91
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 15.352.210.00 5134 3.38
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.070.230.00 79 1.12
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.403.090.00 11 0.53


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.895.620.07 3 79.50
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.190.000.00 10 16.45
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.995.652.22 36 4.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 58.598.420.86 1 79.10
2. EUROBANK A.D. (17171178) 6.850.000.00 2 9.25
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.718.099.26 10 5.02
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.349.664.04 10 3.17
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.711.067.22 20 2.31
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 631.754.77 4 0.85
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 200.000.00 1 0.27
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 22.266.14 1 0.03


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 85.959.859.36 101 66.35
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 33.795.043.50 1 26.08
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.931.620.00 14 5.35
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.580.478.30 2 1.22
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 721.460.80 88 0.56
6. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 559.997.68 66 0.43
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 9.900.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 45.855.000.00 1 35.39
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 35.282.021.80 2 27.23
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.303.450.00 2 9.50
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.540.420.00 6 7.36
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.961.150.00 1 4.60
6. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 5.540.333.56 8 4.28
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 3.338.187.21 6 2.58
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.025.465.67 26 1.56
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.027.413.74 31 1.56
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.891.800.00 1 1.46


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.400.708.682.67 36 46.91
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.956.765.904.47 18 8.90
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.725.022.500.00 6 8.55
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.710.430.500.00 5 8.53
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.154.234.634.16 10 7.70
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.062.715.000.00 3 7.56
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.309.091.400.00 2 3.45
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.759.176.332.20 2 2.63
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.394.871.457.87 5 2.08
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 866.802.707.35 4 1.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 66.934.910.553.12 101 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.500.000.000.00 3 26.16
2. EUROBANK A.D. (17171178) 30.500.000.000.00 4 20.20
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.000.000.000.00 2 15.23
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.000.000.000.00 2 11.26
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 12.000.000.000.00 3 7.95
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.074.070.000.00 3 4.02
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 6.000.000.000.00 3 3.97
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 5.500.000.000.00 4 3.64
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 2.300.000.000.00 3 1.52
10. MOBI BANKA AD (17138669) 2.250.000.000.00 4 1.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 151.000.000.000.00 46 100.00