Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 829.470.436.00 504 53.64
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 442.640.798.00 183 28.63
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 103.335.796.00 430 6.68
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 45.676.747.00 2839 2.95
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 40.036.067.00 388 2.59
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.570.096.00 246 1.27
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.129.760.00 1068 1.24
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 10.971.000.00 20 0.71
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.237.948.00 111 0.53
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 6.701.921.00 38 0.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 754.729.283.00 50 48.81
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 611.088.904.00 105 39.52
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.533.708.00 367 2.04
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.812.322.00 400 1.86
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.859.216.00 37 1.61
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 19.716.148.00 169 1.28
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 15.539.904.00 5123 1.00
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.213.567.00 393 0.98
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.653.950.00 84 0.82
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 12.518.907.00 7 0.81


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.756.740.00 75 98.20
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 344.640.00 80 1.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.885.685.00 58 46.52
2. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 6.992.000.00 1 36.60
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.561.560.00 25 8.18
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 394.410.00 6 2.06
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 297.840.00 4 1.56
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 264.690.00 9 1.39
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 204.000.00 4 1.07
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 192.045.00 2 1.01
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 147.960.00 3 0.77
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 118.320.00 2 0.62


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 416.061.202.00 6 81.17
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 66.972.227.60 6 13.07
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.996.064.35 187 2.73
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.997.581.00 7 1.76
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.049.413.61 75 0.40
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.020.000.00 2 0.39
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.370.000.00 2 0.27
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.117.868.04 12 0.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 297.503.082.00 2 58.04
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 66.184.832.60 4 12.91
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.471.776.00 5 11.80
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 45.855.000.00 1 8.95
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.843.324.00 2 2.70
6. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 10.619.941.90 169 2.07
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.541.515.00 3 1.47
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.698.498.45 11 0.72
9. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 2.098.102.44 11 0.41
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.370.000.00 2 0.27


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.486.793.704.40 42 37.77
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 16.255.366.767.97 18 19.50
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.575.596.031.60 16 9.09
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.148.299.769.57 5 8.57
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.906.195.861.64 11 7.08
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.384.869.008.32 17 6.46
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.480.275.700.00 1 4.17
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.516.848.885.46 4 1.82
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.373.334.011.44 4 1.65
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.323.667.700.00 3 1.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 83.369.339.964.27 131 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 45.880.250.000.00 3 24.28
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 25.092.810.000.00 4 13.28
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 21.500.000.000.00 4 11.38
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.250.000.000.00 4 11.24
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 13.000.000.000.00 3 6.88
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.898.200.000.00 3 6.30
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.200.000.000.00 4 4.87
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.550.000.000.00 3 3.99
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 6.700.000.000.00 4 3.54
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.700.000.000.00 3 3.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 189.000.000.000.00 65 100.00