Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 516.353.512.00 64 60.17
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 81.261.520.00 120 9.47
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 66.359.930.00 138 7.73
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 59.717.303.00 1878 6.96
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 42.241.860.00 897 4.92
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.230.492.00 23 3.64
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 12.097.324.00 13 1.41
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 11.996.200.00 17 1.40
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.281.513.00 869 1.31
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.398.477.00 508 0.86

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 404.353.294.00 45 47.12
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 142.882.260.00 1 16.65
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 82.531.799.00 62 9.62
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 64.981.675.00 465 7.57
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 38.741.952.00 43 4.51
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.396.497.00 328 3.43
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.032.016.00 294 2.80
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.928.836.00 52 2.79
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.664.480.00 3240 1.36
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.622.623.00 76 1.24


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 54.551.936.00 560 83.80
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.725.200.00 5 13.40
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.116.748.75 5 1.72
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 702.000.00 4 1.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 53.033.984.00 546 81.47
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.550.800.00 1 5.45
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.547.680.00 7 5.45
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.552.816.00 4 3.92
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.260.298.75 8 1.94
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 905.890.00 6 1.39
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 132.928.00 1 0.20
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 111.488.00 1 0.17


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.126.478.631.35 1 79.86
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 247.470.107.85 40 9.29
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 134.008.692.70 427 5.03
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 124.943.307.84 23 4.69
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.183.608.00 4 0.57
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 11.092.997.14 157 0.42
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.060.765.89 45 0.11
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 245.268.00 1 0.01
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 267.600.00 1 0.01
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 102.700.00 8 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.126.478.631.35 1 79.86
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 253.151.624.17 74 9.51
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 144.807.665.67 213 5.44
4. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 76.949.681.63 209 2.89
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.512.567.09 18 0.62
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.358.268.50 42 0.58
7. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 7.273.748.76 2 0.27
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.843.273.10 9 0.26
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.224.004.50 26 0.12
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.501.380.00 9 0.09


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.106.135.984.00 13 39.46
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.368.473.365.85 6 33.76
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.517.339.010.00 4 11.73
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 717.881.400.00 2 5.55
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 531.218.500.00 1 4.11
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 531.218.500.00 1 4.11
7. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 112.860.880.00 1 0.87
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.249.648.30 3 0.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.939.377.288.15 31 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.000.000.000.00 4 20.70
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.000.000.000.00 4 16.93
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 16.500.000.000.00 4 15.52
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.900.000.000.00 4 11.19
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 10.000.000.000.00 4 9.41
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 6.200.000.000.00 4 5.83
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.800.000.000.00 4 5.46
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.300.000.000.00 3 4.05
9. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 2.300.000.000.00 3 2.16
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.200.000.000.00 2 2.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 106.300.000.000.00 54 100.00