Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 170.938.624.00 4 39.79
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 47.486.864.00 35 11.05
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 41.319.642.00 1526 9.62
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 32.983.486.00 164 7.68
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.238.374.00 400 6.81
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.356.214.00 1089 6.60
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.209.626.00 119 3.54
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 13.486.508.00 16 3.14
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.467.821.00 119 2.44
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.125.270.00 798 2.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 164.120.190.00 20 38.21
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 105.857.715.00 72 24.64
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 51.035.396.00 423 11.88
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 20.600.100.00 2 4.80
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.339.520.00 412 4.74
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.258.414.00 330 4.02
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.378.625.00 64 3.11
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 13.221.343.00 2851 3.08
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.851.170.00 313 2.29
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.012.016.00 48 0.70


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 227.700.000.00 152 76.80
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 59.383.467.38 3 20.03
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.390.000.00 8 3.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 122.992.800.00 116 41.49
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 59.142.745.28 1 19.95
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 51.366.549.38 5 17.33
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 34.551.000.00 21 11.65
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 12.830.400.00 7 4.33
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.137.800.00 7 2.74
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.721.800.00 4 2.27
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 730.372.72 2 0.25


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 28.257.101.68 24 81.91
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.145.056.50 13 9.12
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.124.000.00 7 3.26
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 837.620.00 1 2.43
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 737.880.00 7 2.14
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 159.300.40 10 0.46
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 123.400.00 2 0.36
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 113.547.51 1 0.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 20.758.287.41 8 60.17
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.193.306.56 13 9.26
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.431.056.50 10 7.05
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.365.906.25 4 6.86
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.891.990.09 2 5.48
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.676.702.00 5 4.86
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.028.000.00 6 2.98
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 643.523.44 8 1.87
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 271.528.08 4 0.79
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 123.400.00 2 0.36


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.924.446.748.70 3 52.27
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.891.626.323.10 4 17.13
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.229.959.270.00 1 7.81
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.966.935.129.60 8 6.89
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.699.971.599.82 3 5.95
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.331.401.092.80 3 4.66
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 563.501.458.85 2 1.97
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 513.815.500.00 1 1.80
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 263.134.450.00 2 0.92
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 98.908.243.50 1 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 28.552.927.594.64 30 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 77.930.000.000.00 4 23.26
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 55.176.140.000.00 5 16.47
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.047.910.000.00 5 13.75
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 36.000.000.000.00 5 10.75
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.670.000.000.00 5 6.47
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 16.300.000.000.00 5 4.87
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.500.000.000.00 2 3.73
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 10.709.580.000.00 5 3.20
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.931.820.000.00 4 2.96
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.300.000.000.00 4 2.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 335.000.000.000.00 74 100.00