Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 110.671.249.00 76 33.90
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 33.054.154.00 28 10.13
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.034.323.00 75 8.59
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.835.301.00 522 7.00
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.949.584.00 1692 6.72
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 20.729.499.00 316 6.35
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 17.474.463.00 17 5.35
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.461.555.00 44 5.35
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 14.089.663.00 147 4.32
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 12.361.600.00 41 3.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 160.241.914.00 102 49.09
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 50.326.893.00 291 15.42
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.314.380.00 251 8.06
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 22.182.881.00 122 6.80
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.643.816.00 283 6.63
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.852.363.00 25 5.16
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 8.015.723.00 28 2.46
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.363.098.00 2166 2.26
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.265.811.00 10 0.69
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.216.014.00 36 0.68


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.204.471.20 19 90.68
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 497.400.00 8 7.27
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 140.400.00 6 2.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.418.600.00 2 64.58
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.913.344.08 5 27.96
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 247.527.12 5 3.62
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 216.300.00 16 3.16
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.100.00 3 0.40
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.100.00 1 0.15
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 9.300.00 1 0.14


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 57.992.433.60 1224 77.84
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.695.040.00 9 10.33
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.529.206.34 130 4.74
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.934.596.70 14 3.94
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.206.874.00 13 1.62
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 612.000.00 1 0.82
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 525.544.71 8 0.71
8. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.275.72 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.029.700.00 702 33.60
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.056.785.16 255 20.21
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.986.855.68 68 14.75
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.318.320.00 3 5.80
5. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 3.155.620.00 61 4.24
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.049.596.98 78 4.09
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.372.440.00 15 3.18
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.835.529.24 3 2.46
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.773.191.18 27 2.38
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.191.694.11 66 1.60


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.348.641.677.60 3 42.24
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.454.846.400.00 6 26.17
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 987.217.200.00 3 17.76
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 519.588.000.00 1 9.35
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 249.454.198.80 1 4.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.559.747.476.40 14 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 76.481.920.000.00 4 25.42
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 48.000.000.000.00 4 15.95
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 37.500.000.000.00 4 12.46
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 33.500.000.000.00 4 11.14
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.500.000.000.00 3 6.15
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 15.000.000.000.00 3 4.99
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.000.000.000.00 3 4.99
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.338.170.000.00 3 3.44
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 9.500.000.000.00 4 3.16
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.600.000.000.00 4 2.86

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 300.850.000.000.00 63 100.00