Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 129.172.120.00 31 23.33
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 118.992.344.00 1124 21.49
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 98.035.039.00 321 17.70
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 67.409.163.00 820 12.17
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 40.354.198.00 215 7.29
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.392.114.00 18 4.04
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.742.692.00 116 3.93
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 13.326.804.00 26 2.41
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 11.095.200.00 17 2.00
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.614.526.00 95 1.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 253.976.685.00 112 45.86
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 111.361.135.00 6 20.11
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 72.078.315.00 276 13.02
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 45.450.450.00 273 8.21
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.022.597.00 235 3.25
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.579.596.00 2441 1.73
7. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 8.650.780.00 7 1.56
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.831.588.00 20 1.05
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.719.409.00 37 0.85
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.975.000.00 2 0.72


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 121.000.000.00 32 99.32
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 729.600.00 3 0.60
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 95.000.00 2 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 88.487.100.00 15 72.63
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 15.264.200.00 3 12.53
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.158.400.00 1 9.16
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.012.800.00 7 3.29
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.051.600.00 2 0.86
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 943.800.00 3 0.77
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 787.900.00 4 0.65
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 73.700.00 1 0.06
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 45.100.00 1 0.04


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.478.234.400.00 415 89.78
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 100.198.139.41 16 6.09
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 25.476.225.00 43 1.55
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 24.190.360.63 6 1.47
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 13.132.820.00 103 0.80
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.514.307.92 282 0.15
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.017.907.00 1 0.12
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 659.129.76 2 0.04
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 96.300.00 4 0.01
10. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 5.233.75 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.475.925.000.00 1 89.64
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 90.224.538.68 10 5.48
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 24.361.360.63 4 1.48
4. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 12.762.400.00 346 0.78
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.095.130.00 11 0.67
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.219.560.00 90 0.62
7. INTERCITY BROKER AD (17421506) 7.752.830.00 24 0.47
8. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 6.564.400.00 181 0.40
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.186.907.00 2 0.13
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 1.148.400.00 4 0.07


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.444.045.138.18 2 46.43
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.940.274.400.00 1 25.08
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.643.170.300.00 4 14.01
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.101.826.000.00 2 9.40
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 258.047.649.20 4 2.20
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 220.365.200.00 1 1.88
7. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 58.396.778.00 1 0.50
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 49.989.845.62 1 0.43
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.400.784.00 1 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 11.724.516.095.00 17 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 38.808.280.000.00 2 16.60
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.000.000.000.00 4 14.55
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 33.332.770.000.00 4 14.26
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.800.000.000.00 4 13.18
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.558.500.000.00 3 7.08
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.500.000.000.00 4 6.63
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.819.910.000.00 2 5.91
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 13.000.000.000.00 3 5.56
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.500.000.000.00 4 5.35
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.700.000.000.00 4 4.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 233.750.000.000.00 54 100.00