Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 306.249.778.00 48 48.58
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 75.616.026.00 121 11.99
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 45.153.990.00 23 7.16
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 40.933.208.00 20 6.49
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 35.922.228.00 287 5.70
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 32.066.215.00 1203 5.09
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 30.550.434.00 236 4.85
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.826.844.00 389 2.19
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 13.068.560.00 26 2.07
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.757.458.00 93 1.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 261.845.352.00 8 41.54
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 172.938.989.00 92 27.43
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 40.401.893.00 31 6.41
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 31.748.964.00 263 5.04
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 20.457.578.00 38 3.25
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 20.021.144.00 3 3.18
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.816.970.00 27 2.83
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.124.821.00 255 2.24
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.782.971.00 230 2.19
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.898.724.00 2438 1.57


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.460.363.75 6 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 822.867.50 3 56.35
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 438.561.25 2 30.03
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 198.935.00 1 13.62


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 743.853.332.77 24 92.23
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.360.462.28 47 3.02
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.795.620.55 39 1.96
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 10.789.569.59 46 1.34
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.835.770.00 2 1.22
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.897.810.00 2 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 733.421.142.09 1 90.94
2. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 23.338.103.00 36 2.89
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.232.458.22 36 1.39
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.461.835.53 3 1.30
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.225.055.22 23 0.90
6. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 3.362.382.50 2 0.42
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.346.541.39 2 0.41
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.177.624.05 8 0.39
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.457.624.17 3 0.30
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 1.881.810.00 1 0.23


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.527.575.798.30 4 24.38
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.426.707.000.00 1 23.41
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.709.976.800.00 2 16.50
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.173.682.116.00 1 11.32
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.024.460.287.12 7 9.88
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 629.055.208.90 2 6.07
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 554.836.000.00 1 5.35
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 145.249.144.60 2 1.40
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 125.261.890.60 2 1.21
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 49.236.146.64 1 0.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.366.040.392.16 23 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.500.000.000.00 5 16.18
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.550.000.000.00 4 15.87
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 34.850.000.000.00 5 11.39
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 34.000.000.000.00 5 11.11
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 32.500.000.000.00 5 10.62
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.000.000.000.00 3 9.81
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.650.000.000.00 5 7.08
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 14.000.000.000.00 4 4.58
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.700.000.000.00 5 4.48
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.300.000.000.00 5 2.71

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 305.950.000.000.00 77 100.00