Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 110.312.212.00 870 40.50
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 22.853.415.00 4 8.39
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.791.908.00 168 8.37
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 22.027.960.00 137 8.09
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.937.893.00 48 7.69
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.961.838.00 305 7.33
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.424.681.00 36 5.30
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.288.760.00 454 5.25
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.287.912.00 877 3.41
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.446.727.00 40 1.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 96.258.971.00 57 35.34
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.557.266.00 204 15.99
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 21.924.082.00 23 8.05
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.777.708.00 248 7.99
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.094.338.00 155 7.38
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.197.999.00 44 5.95
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.277.472.00 28 5.61
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.263.812.00 207 3.03
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.724.647.00 2109 2.10
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 5.053.520.00 2 1.86


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 100.073.220.00 2 63.74
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 41.645.253.00 122 26.52
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.247.376.00 245 7.16
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.727.009.28 49 2.37
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 316.487.50 2 0.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 99.968.160.00 1 63.67
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.789.576.32 49 10.06
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.881.033.50 221 6.93
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.839.417.76 51 6.27
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 8.113.513.88 43 5.17
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.997.778.32 32 3.82
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.824.901.00 5 1.16
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.449.799.00 3 0.92
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.155.076.00 4 0.74
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 526.929.00 2 0.34


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.231.923.09 28 69.83
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.537.351.10 52 14.49
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.350.317.96 1 13.42
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 149.500.00 5 0.85
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 141.811.80 2 0.81
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 104.930.14 2 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.084.815.02 14 46.16
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.350.317.96 1 13.42
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.916.686.50 9 10.94
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.440.000.00 1 8.22
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 946.521.41 7 5.40
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 577.312.92 4 3.30
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 544.000.00 2 3.11
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 513.878.88 2 2.93
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 471.156.00 41 2.69
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 358.929.60 3 2.05


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.646.027.500.00 2 36.22
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.693.457.600.00 2 23.18
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.178.011.443.00 2 16.13
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 846.982.818.64 2 11.59
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 570.271.846.80 1 7.81
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 211.682.200.00 1 2.90
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 158.761.650.00 1 2.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 7.305.195.058.44 11 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.000.000.000.00 4 19.62
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.800.000.000.00 2 13.99
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.000.000.000.00 2 11.09
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 23.000.000.000.00 4 9.81
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 23.000.000.000.00 4 9.81
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 21.743.750.000.00 4 9.27
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.500.000.000.00 4 9.17
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.000.000.000.00 3 3.84
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 8.600.000.000.00 4 3.67
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.700.000.000.00 4 3.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 234.500.000.000.00 62 100.00