Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2018. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 110.312.212.00 870 40.50
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 22.853.415.00 4 8.39
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.791.908.00 168 8.37
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 22.027.960.00 137 8.09
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.937.893.00 48 7.69
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.961.838.00 305 7.33
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.424.681.00 36 5.30
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.288.760.00 454 5.25
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.287.912.00 877 3.41
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.446.727.00 40 1.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 96.258.971.00 57 35.34
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.557.266.00 204 15.99
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 21.924.082.00 23 8.05
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.777.708.00 248 7.99
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.094.338.00 155 7.38
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.197.999.00 44 5.95
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.277.472.00 28 5.61
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.263.812.00 207 3.03
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.724.647.00 2109 2.10
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 5.053.520.00 2 1.86


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 100.073.220.00 2 63.74
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 41.645.253.00 122 26.52
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.247.376.00 245 7.16
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.727.009.28 49 2.37
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 316.487.50 2 0.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 99.968.160.00 1 63.67
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.789.576.32 49 10.06
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.881.033.50 221 6.93
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.839.417.76 51 6.27
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 8.113.513.88 43 5.17
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.997.778.32 32 3.82
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.824.901.00 5 1.16
8. EUROBANK A.D. (17171178) 1.449.799.00 3 0.92
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.155.076.00 4 0.74
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 526.929.00 2 0.34


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.231.923.09 28 69.83
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.537.351.10 52 14.49
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.350.317.96 1 13.42
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 149.500.00 5 0.85
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 141.811.80 2 0.81
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 104.930.14 2 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.084.815.02 14 46.16
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.350.317.96 1 13.42
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.916.686.50 9 10.94
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.440.000.00 1 8.22
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 946.521.41 7 5.40
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 577.312.92 4 3.30
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 544.000.00 2 3.11
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 513.878.88 2 2.93
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 471.156.00 41 2.69
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 358.929.60 3 2.05


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.646.027.500.00 2 36.22
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.693.457.600.00 2 23.18
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.178.011.443.00 2 16.13
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 846.982.818.64 2 11.59
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 570.271.846.80 1 7.81
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 211.682.200.00 1 2.90
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 158.761.650.00 1 2.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 7.305.195.058.44 11 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.000.000.000.00 4 19.62
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.800.000.000.00 2 13.99
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.000.000.000.00 2 11.09
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 23.000.000.000.00 4 9.81
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 23.000.000.000.00 4 9.81
6. EUROBANK A.D. (17171178) 21.743.750.000.00 4 9.27
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.500.000.000.00 4 9.17
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.000.000.000.00 3 3.84
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 8.600.000.000.00 4 3.67
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 7.700.000.000.00 4 3.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 234.500.000.000.00 62 100.00