Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2019. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.155.273.690.00 2 51.52
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.117.496.211.00 3181 11.17
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 953.196.388.00 558 9.53
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 935.685.080.00 420 9.35
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 390.634.681.00 1220 3.90
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 362.669.665.00 3215 3.62
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 287.051.455.00 95 2.87
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 268.189.488.00 1958 2.68
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 140.282.884.00 4383 1.40
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 117.639.859.00 625 1.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.900.392.608.00 450 58.97
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 856.431.376.00 420 8.56
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 517.261.394.00 10 5.17
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 400.047.961.00 1284 4.00
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 352.610.724.00 443 3.52
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 316.605.497.00 9267 3.16
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 283.904.906.00 1373 2.84
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 280.547.444.00 769 2.80
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 280.106.090.00 2018 2.80
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 255.643.973.00 241 2.55


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 592.255.655.00 238 51.38
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 234.000.472.00 205 20.30
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 128.093.572.00 89 11.11
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 97.623.100.00 348 8.47
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 65.305.980.00 204 5.67
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.315.876.00 192 1.16
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.407.751.00 13 0.82
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.109.360.00 5 0.70
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.611.910.00 3 0.14
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.146.224.00 2 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 151.711.966.80 237 13.16
2. TEZORO BROKER AD (17417606) 149.458.569.00 2 12.97
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 148.743.890.00 157 12.90
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.724.160.00 238 11.86
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 109.452.647.00 27 9.50
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 89.358.764.00 120 7.75
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 88.253.513.00 265 7.66
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 56.130.418.00 90 4.87
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 35.954.331.00 1 3.12
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.643.472.00 32 3.01


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.606.865.771.94 130 83.59
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 942.307.207.65 1 4.47
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 554.774.922.11 9 2.63
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 537.910.105.63 1827 2.55
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 420.967.059.61 33 2.00
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 319.671.156.96 94 1.52
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 188.632.381.59 837 0.90
8. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 115.657.260.15 2 0.55
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 101.623.226.00 15 0.48
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 82.659.876.00 9 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.603.020.417.94 4 83.57
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.474.048.848.18 5 7.00
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 612.172.790.53 270 2.91
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 526.709.446.72 582 2.50
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 241.368.054.10 219 1.15
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 201.876.818.86 868 0.96
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 90.534.710.00 5 0.43
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 58.497.284.74 3 0.28
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.475.496.40 46 0.28
10. ABC BROKER (20425512) 44.424.940.05 13 0.21


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 75.634.124.437.49 65 33.77
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 36.229.807.262.69 63 16.17
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.626.201.236.00 11 10.55
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.437.212.692.82 21 9.57
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 20.648.892.367.98 18 9.22
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.532.847.484.00 3 5.60
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.082.845.800.54 20 4.95
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.018.276.581.99 5 3.13
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 2.277.541.600.00 7 1.02
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.261.371.687.10 6 1.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 223.993.090.585.94 254 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 284.621.900.000.00 18 27.88
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 132.773.230.000.00 15 13.00
3. EUROBANK A.D. (17171178) 115.085.740.000.00 19 11.27
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 91.737.090.000.00 19 8.99
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 88.396.790.000.00 13 8.66
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.264.190.000.00 21 6.29
7. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 56.033.390.000.00 25 5.49
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 53.004.860.000.00 21 5.19
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 42.586.460.000.00 23 4.17
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 23.106.910.000.00 13 2.26

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.021.000.000.000.00 244 100.00