Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2019. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 30.684.542.770.00 4 75.79
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.935.968.589.00 807 9.72
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.758.837.568.00 5235 4.34
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.232.460.530.00 877 3.04
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 555.198.288.00 4519 1.37
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 493.503.919.00 1556 1.22
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 362.669.665.00 3215 0.90
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 302.012.330.00 114 0.75
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 288.677.995.00 434 0.71
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 205.903.485.00 6079 0.51

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.768.384.297.00 581 78.47
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.311.089.047.00 317 5.71
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.688.267.609.00 469 4.17
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 760.685.203.00 2399 1.88
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 655.598.853.00 2007 1.62
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 519.318.163.00 11 1.28
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 472.843.013.00 688 1.17
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 429.323.283.00 3298 1.06
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 353.999.187.00 13323 0.87
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 346.675.136.00 624 0.86


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 794.559.400.00 271 35.76
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 574.606.666.26 528 25.86
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 272.150.262.00 412 12.25
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 229.832.276.00 204 10.34
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 128.093.572.00 89 5.76
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 78.264.246.00 130 3.52
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 65.305.980.00 204 2.94
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 41.474.324.76 74 1.87
9. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 12.381.462.18 516 0.56
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.773.751.00 16 0.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 509.933.435.14 236 22.95
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 250.084.580.26 121 11.25
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 229.782.740.00 37 10.34
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 224.305.389.24 339 10.09
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 165.257.372.38 414 7.44
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 149.458.569.00 2 6.73
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.724.160.00 238 6.15
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 134.799.038.78 36 6.07
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 116.611.146.22 306 5.25
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 45.414.343.42 100 2.04


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.784.960.067.34 270 51.22
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.059.386.355.29 5 22.44
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.607.574.211.94 147 19.70
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.137.620.332.43 8322 2.39
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 942.819.386.40 3 1.05
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 795.449.312.10 2792 0.89
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 554.774.922.11 9 0.62
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 428.630.878.97 200 0.48
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 327.404.600.46 943 0.37
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 277.198.969.65 1 0.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.080.943.499.40 973 51.55
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.015.244.961.58 109 22.39
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.608.193.437.94 7 19.70
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.812.236.650.46 3980 2.03
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.480.353.168.18 7 1.66
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 737.672.468.99 1676 0.83
7. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 572.467.417.65 1742 0.64
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 379.206.916.27 1117 0.42
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 97.792.860.97 553 0.11
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 90.543.110.00 6 0.10


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 84.798.612.715.09 85 32.08
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 43.758.680.367.09 84 16.55
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.904.778.236.00 13 10.18
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 22.788.245.723.58 21 8.62
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.248.899.653.72 25 8.42
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.068.102.275.54 29 5.70
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.532.847.484.00 3 4.74
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.055.591.474.00 4 3.05
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.018.276.581.99 5 2.65
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.769.912.850.00 10 1.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 264.355.872.223.60 332 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 652.565.780.000.00 31 29.45
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 242.639.420.000.00 30 10.95
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 238.125.230.000.00 30 10.75
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 177.956.020.000.00 37 8.03
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 169.227.080.000.00 35 7.64
6. EUROBANK A.D. (17171178) 150.880.930.000.00 27 6.81
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 126.341.880.000.00 40 5.70
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 113.362.610.000.00 27 5.12
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 95.789.160.000.00 36 4.32
10. MOBI BANKA AD (17138669) 76.259.840.000.00 36 3.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.216.000.000.000.00 436 100.00