Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 367.315.424.00 81 69.53
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 52.802.178.00 205 9.99
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 40.362.926.00 703 7.64
4. TEZORO BROKER AD (17417606) 17.040.098.00 32 3.23
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.767.652.00 54 2.23
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.579.633.00 103 2.00
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.792.495.00 453 1.66
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.429.500.00 2 1.41
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 3.283.000.00 1 0.62
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.831.663.00 93 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 321.979.000.00 9 60.95
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 75.727.500.00 101 14.33
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.652.962.00 220 5.42
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.230.552.00 38 4.02
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.407.132.00 197 3.29
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.007.391.00 67 2.65
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.802.466.00 32 1.86
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.723.766.00 109 1.84
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 6.100.779.00 15 1.15
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.218.676.00 965 0.99


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.191.760.00 88 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 27.533.850.00 81 91.20
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.511.070.00 3 5.00
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 782.610.00 3 2.59
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 364.230.00 1 1.21


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 207.019.037.70 3 49.58
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 115.657.260.15 2 27.70
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.101.005.00 1 12.48
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 34.125.390.00 1666 8.17
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.355.820.11 59 1.04
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.362.000.00 7 0.57
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.073.000.00 1 0.26
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 793.365.00 1 0.19
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 46.000.00 1 0.01
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 50.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 220.731.333.60 145 52.86
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 115.668.998.12 3 27.70
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 52.868.525.00 26 12.66
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.685.936.89 189 1.84
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.044.560.20 164 1.45
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.729.700.00 383 0.65
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.722.125.67 75 0.65
8. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.639.980.00 168 0.39
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.073.000.00 1 0.26
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.020.960.00 81 0.24


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.006.345.160.00 4 24.59
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.785.424.895.40 7 15.80
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.136.356.852.00 8 14.03
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.333.972.900.00 7 11.83
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.196.115.003.50 14 11.46
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.001.674.000.00 1 8.20
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.648.584.700.00 5 4.50
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.109.138.554.16 1 3.03
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 997.754.800.00 2 2.72
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 497.943.000.00 1 1.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 36.622.733.042.54 55 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 45.000.000.000.00 2 26.77
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.000.000.000.00 2 18.44
3. EUROBANK A.D. (17171178) 17.712.770.000.00 4 10.54
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.500.000.000.00 4 6.84
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.100.000.000.00 3 6.60
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 8.579.550.000.00 3 5.10
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.723.400.000.00 2 4.59
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 6.608.440.000.00 4 3.93
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.414.890.000.00 2 3.82
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.000.000.000.00 2 2.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 168.100.000.000.00 45 100.00