Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 228.217.603.00 627 27.19
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 185.563.275.00 335 22.11
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 121.667.132.00 992 14.50
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 80.238.579.00 117 9.56
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 60.722.651.00 230 7.24
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 48.614.945.00 114 5.79
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 30.388.191.00 26 3.62
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 26.978.564.00 50 3.21
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.409.304.00 554 2.07
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.704.399.00 110 1.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 218.475.543.00 638 26.03
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 173.633.520.00 46 20.69
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 153.954.483.00 544 18.35
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 127.154.534.00 179 15.15
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.087.727.00 343 5.13
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 25.184.350.00 1291 3.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.620.112.00 90 2.93
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 16.815.298.00 32 2.00
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 15.960.642.00 57 1.90
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.552.881.00 83 1.14


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 470.523.711.26 140 92.97
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.436.014.76 27 5.82
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.122.210.00 139 1.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 389.795.838.14 32 77.02
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 62.509.578.08 7 12.35
3. INTERCITY BROKER AD (17421506) 25.548.972.00 1 5.05
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 13.634.793.04 28 2.69
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.859.307.94 118 1.36
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 3.862.081.00 37 0.76
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.406.958.00 25 0.28
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 765.630.00 13 0.15
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 521.657.82 15 0.10
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 440.000.00 14 0.09


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 537.792.201.63 211 65.36
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 238.732.380.00 6240 29.01
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 33.324.315.00 681 4.05
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.316.068.16 18 0.65
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 4.486.995.00 22 0.55
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.892.400.00 5 0.23
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 752.691.90 5 0.09
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 481.969.40 2 0.06
9. EUROBANK A.D. (17171178) 24.000.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 527.041.600.65 211 64.05
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 81.648.613.00 3172 9.92
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 64.170.539.18 1246 7.80
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 40.059.270.35 504 4.87
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 24.712.778.89 576 3.00
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.421.372.05 276 2.12
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.211.899.80 95 1.36
8. INTERCITY BROKER AD (17421506) 6.666.091.00 146 0.81
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.466.872.00 124 0.79
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.320.074.90 149 0.77


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.547.261.400.00 2 39.85
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.497.207.640.00 7 34.31
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.187.612.000.00 1 11.55
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.640.709.000.00 3 8.66
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 687.303.938.16 3 3.63
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 378.456.876.00 3 2.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.938.550.854.16 19 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.000.000.000.00 3 26.36
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.119.300.000.00 5 10.34
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.065.710.000.00 5 10.32
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 28.000.000.000.00 5 8.48
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 27.449.390.000.00 5 8.32
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 24.701.200.000.00 4 7.49
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 20.710.470.000.00 4 6.28
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 19.710.470.000.00 5 5.97
9. EUROBANK A.D. (17171178) 12.895.670.000.00 3 3.91
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 12.798.560.000.00 4 3.88

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 330.000.000.000.00 61 100.00