Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 25.529.269.080.00 2 88.45
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.769.372.892.00 21 9.60
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 197.511.778.00 110 0.68
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 191.026.616.00 751 0.66
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 63.189.111.00 605 0.22
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 23.374.361.00 13 0.08
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 20.033.410.00 27 0.07
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.352.203.00 420 0.07
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.488.705.00 51 0.04
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.178.570.00 66 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 25.532.598.545.00 22 88.46
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.050.228.957.00 29 7.10
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 794.174.828.00 16 2.75
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 142.536.785.00 292 0.49
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 74.743.084.00 49 0.26
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 62.488.675.00 379 0.22
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 58.044.926.00 13 0.20
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 38.537.835.00 37 0.13
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.745.925.00 163 0.09
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.098.239.00 201 0.08


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 202.303.745.00 33 93.73
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.038.310.00 47 5.58
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.130.424.00 131 0.52
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 366.000.00 3 0.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 200.176.866.00 1 92.74
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.908.974.00 7 2.74
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.932.270.00 88 2.29
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.771.914.00 53 0.82
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.594.023.00 11 0.74
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 665.295.00 40 0.31
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 304.040.00 7 0.14
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 197.328.00 3 0.09
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 175.143.00 2 0.08
10. EUROBANK A.D. (17171178) 110.850.00 1 0.05


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.146.662.722.80 16 83.16
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 108.198.929.38 30 7.85
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 94.880.488.62 2262 6.88
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.539.200.00 1 1.78
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.657.994.28 466 0.12
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.641.200.00 1 0.12
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 708.440.00 17 0.05
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 471.849.00 6 0.03
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 40.200.00 1 0.00
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 33.800.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.148.680.085.40 108 83.31
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 108.333.623.82 33 7.86
3. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 43.419.447.50 1504 3.15
4. INTERCITY BROKER AD (17421506) 24.555.246.40 6 1.78
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.627.500.12 429 1.28
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.881.230.36 44 1.22
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 5.824.964.12 131 0.42
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 4.591.945.00 4 0.33
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.590.303.56 10 0.26
10. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 3.485.095.00 86 0.25


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.039.842.738.80 8 39.48
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.008.016.470.00 1 19.51
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 797.076.000.00 1 15.43
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 731.396.937.60 8 14.16
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 483.939.000.00 1 9.37
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 56.934.000.00 1 1.10
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 49.794.476.40 1 0.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.166.999.622.80 21 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.401.200.000.00 2 17.64
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 49.044.240.000.00 4 17.52
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 38.637.830.000.00 4 13.80
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 30.272.350.000.00 4 10.81
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 27.832.340.000.00 4 9.94
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.660.720.000.00 4 9.16
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.779.520.000.00 4 6.35
8. EUROBANK A.D. (17171178) 16.182.070.000.00 3 5.78
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 11.916.160.000.00 4 4.26
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.372.690.000.00 2 3.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 280.000.000.000.00 41 100.00