Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 113.662.807.00 758 43.55
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 46.970.320.00 6 18.00
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 37.164.509.00 459 14.24
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.048.914.00 538 8.06
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.759.037.00 125 4.12
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.964.947.00 56 3.43
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.634.198.00 25 2.92
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.660.687.00 69 2.17
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.615.601.00 17 2.15
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 898.728.00 42 0.34

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 51.273.814.00 29 19.64
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 50.087.032.00 357 19.19
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.909.197.00 324 15.29
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 37.884.949.00 64 14.51
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.211.779.00 86 9.66
6. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 12.849.162.00 29 4.92
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.000.070.00 103 3.83
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.817.752.00 97 3.38
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.859.740.00 57 2.63
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.849.111.00 12 1.86


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.915.918.500.00 421 98.51
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.633.320.00 34 1.01
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.122.000.00 13 0.31
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 2.796.685.00 4 0.14
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 502.500.00 19 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 808.656.387.52 121 41.58
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 290.280.862.72 49 14.92
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 220.339.832.32 3 11.33
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 100.137.600.00 1 5.15
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 89.528.567.04 22 4.60
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 88.786.102.64 55 4.56
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 76.438.525.44 77 3.93
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 58.972.836.00 45 3.03
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 46.272.500.00 19 2.38
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 36.709.392.00 26 1.89


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 178.624.401.16 3841 61.73
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.504.707.75 2 10.89
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.260.310.43 58 10.80
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.530.782.27 7 8.13
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.832.482.00 249 6.51
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.397.200.00 1 1.17
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.660.000.00 1 0.57
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 321.614.64 77 0.11
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 252.029.75 3 0.09
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 855.00 6 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 104.609.861.08 3637 36.15
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 62.826.056.36 187 21.71
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 41.444.575.35 44 14.32
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.863.213.35 59 8.59
5. INTERCITY BROKER AD (17421506) 12.131.035.97 21 4.19
6. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 11.242.117.57 27 3.88
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.414.316.60 25 2.22
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.337.757.40 3 2.19
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.700.059.80 4 1.28
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 3.534.495.20 50 1.22


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.307.437.000.00 1 80.11
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 551.239.500.00 1 13.35
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 149.716.648.20 1 3.63
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 120.170.211.00 1 2.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.128.563.359.20 4 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.717.850.000.00 5 28.76
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 69.851.490.000.00 5 22.90
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 35.000.000.000.00 5 11.48
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.517.120.000.00 4 8.69
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 24.178.870.000.00 3 7.93
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.075.640.000.00 3 7.57
7. EUROBANK A.D. (17171178) 20.816.910.000.00 4 6.83
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 10.631.840.000.00 5 3.49
9. MOBI BANKA AD (17138669) 3.736.200.000.00 4 1.22
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.000.000.000.00 1 0.98

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 305.000.000.000.00 45 100.00