Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 143.109.024.00 805 34.68
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 132.330.952.00 628 32.07
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 25.234.373.00 202 6.12
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 24.124.659.00 38 5.85
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 23.840.395.00 122 5.78
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.209.207.00 290 4.17
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.565.928.00 567 2.80
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.743.000.00 2 1.63
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.411.545.00 106 1.55
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.927.160.00 4 1.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 103.680.440.00 50 25.13
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 86.825.786.00 106 21.04
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.137.435.00 69 15.30
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 57.274.779.00 312 13.88
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.833.646.00 198 6.75
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.192.800.00 221 6.35
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 8.424.427.00 1613 2.04
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.215.046.00 69 1.99
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.588.023.00 22 1.84
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.254.713.00 52 1.52


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.115.000.00 39 95.07
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.146.224.00 2 4.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 20.371.000.00 1 87.57
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.372.170.00 9 5.90
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 397.000.00 4 1.71
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 378.054.00 2 1.63
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 277.000.00 4 1.19
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 209.000.00 1 0.90
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 90.000.00 7 0.39
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 56.000.00 1 0.24
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 39.000.00 4 0.17
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.000.00 3 0.15


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 416.072.642.41 1 78.45
2. ABC BROKER (20425512) 44.423.849.05 11 8.38
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.421.780.41 14 5.36
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.544.140.96 71 4.82
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 14.413.376.22 3 2.72
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 960.000.00 1 0.18
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 535.644.48 2 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 416.072.642.41 1 78.45
2. ABC BROKER (20425512) 44.423.849.05 11 8.38
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.194.339.59 7 5.13
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 23.613.054.98 35 4.45
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.505.849.30 20 1.79
6. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 2.734.787.16 5 0.52
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.363.245.92 1 0.45
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 981.277.82 8 0.19
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 960.000.00 1 0.18
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 875.182.98 4 0.17


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.936.806.915.51 5 34.44
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.651.451.193.75 9 21.18
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.024.444.000.00 1 17.55
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.009.122.000.00 1 11.66
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 602.736.600.00 1 3.50
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 602.736.600.00 1 3.50
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 543.703.931.45 2 3.15
8. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 401.824.400.00 1 2.33
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 235.425.782.59 2 1.37
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 227.387.781.40 1 1.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.236.143.278.70 25 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 23.000.000.000.00 3 20.91
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.184.460.000.00 2 16.53
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.403.060.000.00 2 12.18
4. MOBI BANKA AD (17138669) 12.802.740.000.00 4 11.64
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 11.500.000.000.00 3 10.45
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.834.580.000.00 3 8.94
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.800.000.000.00 2 5.27
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.000.000.000.00 1 3.64
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.000.000.000.00 1 3.64
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.693.530.000.00 3 2.45

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 110.000.000.000.00 32 100.00