Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 807.610.760.00 87 68.45
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 124.661.380.00 692 10.57
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 92.315.084.00 534 7.82
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.119.249.00 844 3.23
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 27.894.555.00 85 2.36
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 17.609.708.00 46 1.49
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.966.000.00 14 1.44
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 16.840.222.00 14 1.43
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.850.872.00 28 1.09
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.810.898.00 170 1.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 516.005.414.00 9 43.74
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 181.299.947.00 1495 15.37
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 149.976.629.00 257 12.71
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 85.050.201.00 72 7.21
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 79.595.901.00 39 6.75
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.147.061.00 423 3.83
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 42.062.163.00 39 3.57
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.400.911.00 234 3.17
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.661.903.00 32 0.82
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 9.102.090.00 16 0.77


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 203.808.712.00 117 80.93
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.610.000.00 37 18.91
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 402.545.00 2 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 63.464.064.00 5 25.20
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 59.450.880.00 62 23.61
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.124.020.00 24 19.51
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.496.386.00 14 7.74
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 19.407.160.00 20 7.71
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.018.048.00 10 7.16
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.200.000.00 1 1.67
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.794.592.00 1 1.51
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.101.320.00 7 1.23
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.664.288.00 3 1.06


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 942.307.207.65 1 91.06
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 58.352.117.70 1 5.64
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 25.960.187.00 2 2.51
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 6.635.700.00 227 0.64
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 659.190.96 11 0.06
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 502.147.20 6 0.05
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 442.000.00 2 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 942.307.207.65 1 91.06
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 58.352.117.70 1 5.64
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.758.258.00 2 1.72
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.246.029.00 1 0.80
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 6.461.100.00 220 0.62
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 646.846.56 8 0.06
7. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 434.601.60 3 0.04
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 452.698.48 4 0.04
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.350.00 2 0.01
10. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 54.900.00 2 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.966.374.650.00 11 52.10
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.080.869.576.00 2 15.22
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.922.955.850.00 3 14.63
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.441.105.840.00 2 5.38
5. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 811.625.600.00 1 3.03
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 744.040.791.96 3 2.78
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 608.719.200.00 1 2.27
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 507.826.000.00 1 1.89
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 304.695.600.00 1 1.14
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 299.997.112.40 1 1.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 26.806.056.321.92 27 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 33.719.410.000.00 5 29.32
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.052.020.000.00 4 15.70
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.129.030.000.00 2 13.16
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.267.020.000.00 5 10.67
5. MOBI BANKA AD (17138669) 12.264.740.000.00 5 10.66
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.946.810.000.00 2 9.52
7. EUROBANK A.D. (17171178) 6.864.640.000.00 2 5.97
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.758.820.000.00 1 2.40
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 2.500.000.000.00 1 2.17
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 447.510.000.00 1 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 115.000.000.000.00 29 100.00