Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.155.273.690.00 2 90.78
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 167.679.059.00 63 2.95
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 97.418.396.00 286 1.72
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 85.243.419.00 167 1.50
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 55.852.236.00 523 0.98
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 35.964.900.00 61 0.63
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.112.633.00 8 0.42
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.086.968.00 43 0.35
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.964.983.00 8 0.21
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.800.762.00 500 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.213.556.826.00 71 91.80
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 172.297.265.00 43 3.03
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 83.228.889.00 1009 1.47
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 62.612.944.00 50 1.10
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 42.097.625.00 189 0.74
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.156.222.00 170 0.44
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 22.367.976.00 51 0.39
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.013.058.00 156 0.26
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.332.798.00 86 0.20
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.929.463.00 52 0.16


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.315.876.00 192 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.762.366.00 185 50.78
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.457.600.00 1 18.46
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.600.000.00 1 12.02
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.228.800.00 1 9.23
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.109.106.00 1 8.33
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 158.004.00 3 1.19


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.601.981.517.94 1 95.93
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 451.547.406.67 4 2.46
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 131.678.065.00 749 0.72
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 82.612.500.00 1 0.45
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 56.997.248.00 4 0.31
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.802.078.15 64 0.11
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.048.857.00 46 0.01
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 378.963.83 1 0.00
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 680.000.00 2 0.00
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 134.400.00 19 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.602.041.517.94 2 95.94
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 451.559.706.67 17 2.46
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 131.299.735.00 740 0.72
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 82.612.500.00 1 0.45
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.296.223.05 5 0.20
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 35.046.400.00 1 0.19
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.205.947.00 44 0.03
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 931.860.65 6 0.01
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.022.210.45 4 0.01
10. ABC BROKER (20425512) 191.00 1 0.00
11. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 115.555.00 2 0.00
12. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 60.000.00 1 0.00
13. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 1.400.00 1 0.00
14. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 84.700.00 11 0.00
15. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 700.00 1 0.00
16. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 105.350.00 11 0.00
17. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 378.963.83 1 0.00
18. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 53.000.00 41 0.00
19. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 45.076.00 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.599.235.429.50 21 72.34
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.613.436.000.00 4 14.14
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.060.174.339.69 4 6.32
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.946.814.400.00 3 5.97
5. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 204.771.400.00 1 0.63
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 196.662.452.56 2 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.621.094.021.75 35 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 54.016.040.000.00 4 51.44
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.523.960.000.00 4 14.78
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 9.299.640.000.00 4 8.86
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 7.098.040.000.00 4 6.76
5. MOBI BANKA AD (17138669) 6.046.030.000.00 4 5.76
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.449.810.000.00 2 4.24
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.000.000.000.00 1 3.81
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.844.600.000.00 2 3.66
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 631.880.000.00 1 0.60
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 90.000.000.00 4 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 105.000.000.000.00 30 100.00