Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 292.750.045.00 16 24.36
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 248.331.676.00 233 20.66
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 220.379.524.00 169 18.33
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 184.578.590.00 51 15.36
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 105.328.729.00 751 8.76
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 72.166.498.00 64 6.00
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.896.234.00 492 2.32
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 18.090.800.00 32 1.51
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.436.000.00 4 0.62
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 5.576.363.00 13 0.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 454.087.665.00 39 37.78
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 246.664.056.00 147 20.52
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 153.102.462.00 38 12.74
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 71.240.894.00 237 5.93
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.822.655.00 70 5.31
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 53.767.146.00 32 4.47
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 36.397.195.00 17 3.03
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 24.692.339.00 30 2.05
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.663.471.00 205 1.89
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.978.753.00 32 1.83


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 570.140.655.00 199 97.49
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.407.751.00 13 1.61
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.565.200.00 39 0.61
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.611.910.00 3 0.28
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 68.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TEZORO BROKER AD (17417606) 147.384.489.00 1 25.20
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 118.140.074.00 46 20.20
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 63.695.218.80 60 10.89
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 61.375.899.00 43 10.50
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 44.771.286.00 18 7.66
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 35.954.331.00 1 6.15
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.095.264.00 27 5.32
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.093.804.00 5 3.61
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 15.688.660.20 26 2.68
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.116.703.00 7 2.58


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 46.756.126.32 3 45.30
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 26.693.168.00 86 25.86
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 18.665.791.00 9 18.08
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.051.501.12 9 7.80
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.851.254.00 127 2.76
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 139.578.60 1 0.14
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 45.120.00 4 0.04
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.415.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 48.853.905.00 6 47.33
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.284.404.00 1 11.90
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 10.932.944.00 9 10.59
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.586.883.00 34 10.26
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.928.250.00 156 9.62
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.646.863.72 11 3.53
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.509.500.00 3 1.46
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.293.920.00 2 1.25
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.138.656.00 1 1.10
10. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 1.024.512.00 6 0.99


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.023.246.547.58 11 68.76
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.390.618.066.00 9 25.81
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.181.657.400.00 2 4.77
4. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 161.135.100.00 1 0.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 24.756.657.113.58 23 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 150.000.000.000.00 5 51.72
2. EUROBANK A.D. (17171178) 34.875.000.000.00 4 12.03
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.266.310.000.00 4 9.40
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 19.422.420.000.00 5 6.70
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.381.820.000.00 4 6.68
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 13.300.690.000.00 5 4.59
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 11.304.940.000.00 4 3.90
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.967.590.000.00 3 1.71
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 4.050.350.000.00 4 1.40
10. MOBI BANKA AD (17138669) 3.269.880.000.00 4 1.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 290.000.000.000.00 48 100.00