Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 910.408.632.00 282 24.52
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 680.039.351.00 2640 18.32
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 510.734.361.00 2365 13.76
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 441.439.488.00 35 11.89
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 401.588.839.00 515 10.82
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 230.408.112.00 572 6.21
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 161.841.107.00 4039 4.36
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 126.024.230.00 178 3.39
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 66.704.581.00 515 1.80
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 52.085.027.00 25 1.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 723.829.942.00 165 19.50
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 574.645.980.00 526 15.48
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 400.350.875.00 110 10.78
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 361.855.481.00 775 9.75
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 358.002.575.00 448 9.64
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 345.249.273.00 1938 9.30
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 168.880.760.00 1639 4.55
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 150.956.189.00 224 4.07
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 112.311.698.00 419 3.03
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 108.877.138.00 557 2.93


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 380.107.876.64 211 34.70
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 21.84
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 19.48
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 108.735.894.00 139 9.93
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 83.191.980.00 67 7.59
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 60.932.200.00 81 5.56
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.167.474.00 64 0.84
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 671.400.00 21 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 367.368.515.06 319 33.53
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 249.683.391.60 5 22.79
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 174.810.362.20 130 15.96
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.105.334.50 104 6.40
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 58.548.248.88 15 5.34
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 54.811.197.92 1142 5.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.444.850.34 17 3.97
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 23.048.297.00 27 2.10
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 10.094.412.22 35 0.92
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.540.664.00 12 0.87


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.586.862.860.24 7921 64.81
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 456.959.108.56 13 11.45
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 305.718.038.00 2 7.66
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 305.000.573.45 12 7.64
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 101.300.343.62 212 2.54
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.114.004.32 205 2.01
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 62.849.635.16 244 1.57
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 53.627.223.68 136 1.34
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.337.366.37 8 0.28
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.100.000.00 1 0.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.998.679.652.20 5378 50.07
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 487.900.960.56 16 12.22
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 433.396.090.06 3 10.86
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 263.230.436.28 4 6.59
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 242.408.906.75 24 6.07
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 121.305.303.25 2176 3.04
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 105.015.068.47 86 2.63
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 89.456.718.02 317 2.24
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 80.042.494.38 172 2.01
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 46.302.778.00 5 1.16


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 64.301.778.874.22 26 27.24
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 37.279.863.399.21 35 15.80
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 32.060.112.229.87 19 13.58
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.890.938.224.28 8 11.82
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.656.062.759.00 22 6.63
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.935.305.000.00 1 6.33
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.905.733.560.15 26 3.77
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.613.723.417.75 5 3.65
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.871.224.680.29 10 2.91
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.176.992.250.00 2 1.77

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 236.022.083.459.79 190 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 311.499.550.000.00 21 23.72
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 189.913.920.000.00 13 14.46
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 172.617.280.000.00 23 13.14
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 165.899.000.000.00 33 12.63
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.778.580.000.00 14 11.41
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 81.566.960.000.00 12 6.21
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 77.209.340.000.00 19 5.88
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 69.892.850.000.00 28 5.32
9. EUROBANK A.D. (17171178) 27.741.810.000.00 7 2.11
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 2.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.287.000.000.000.00 201 98.00
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 0.75
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 0.31
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.28
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.27
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 0.23
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.08
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.04
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.03