Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 102.484.605.00 70 43.42
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 41.800.563.00 348 17.71
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 29.058.520.00 371 12.31
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.643.473.00 7 6.20
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.354.084.00 356 6.08
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.648.339.00 25 4.93
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.768.830.00 12 4.14
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.898.750.00 7 2.50
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.235.500.00 33 1.37
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.364.932.00 25 0.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 71.620.454.00 58 30.34
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 30.105.226.00 337 12.75
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.088.444.00 72 12.32
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 27.950.787.00 18 11.84
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 18.061.868.00 29 7.65
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.573.063.00 158 6.17
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.869.619.00 39 3.33
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 7.668.500.00 1 3.25
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 6.812.950.00 2 2.89
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 4.476.918.00 601 1.90


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.024.600.00 6 90.11
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 815.200.00 28 6.11
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 340.500.00 16 2.55
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 164.000.00 2 1.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.234.400.00 4 39.23
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.145.000.00 2 38.56
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.646.400.00 1 12.34
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 523.600.00 23 3.92
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 340.500.00 16 2.55
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 190.400.00 1 1.43
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 162.000.00 1 1.21
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 102.000.00 4 0.76


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 67.785.585.97 806 63.07
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 25.844.700.00 5 24.05
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.698.342.80 12 4.37
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.637.751.82 7 4.32
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.935.482.49 4 1.80
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.596.421.40 1 1.49
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 454.500.00 73 0.42
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 265.200.00 7 0.25
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 147.484.00 3 0.14
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 62.314.50 1 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 58.355.596.04 779 54.30
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 25.844.700.00 5 24.05
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.106.635.86 13 11.26
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.147.699.96 18 5.72
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.932.141.40 3 1.80
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.684.412.49 5 1.57
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 288.308.59 9 0.27
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 245.516.98 45 0.23
9. INTERCITY BROKER AD (17421506) 202.395.20 5 0.19
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 176.915.09 1 0.16


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.031.560.380.00 9 75.43
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.460.882.700.00 3 13.72
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.014.478.384.50 1 4.02
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 680.312.090.00 4 2.70
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 511.201.000.00 1 2.03
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 230.343.656.76 2 0.91
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 204.480.400.00 1 0.81
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 97.179.310.10 1 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 25.230.437.921.36 22 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 41.037.000.000.00 4 26.48
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.880.040.000.00 2 23.79
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.607.270.000.00 4 17.81
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 18.200.000.000.00 4 11.74
5. EUROBANK A.D. (17171178) 17.448.290.000.00 3 11.26
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 7.497.240.000.00 4 4.84
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 6.057.700.000.00 3 3.91
8. MOBI BANKA AD (17138669) 272.460.000.00 1 0.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 155.000.000.000.00 25 100.00