Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 79.432.760.00 264 41.92
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 56.346.264.00 437 29.74
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.766.679.00 76 8.32
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.963.045.00 279 4.73
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.644.400.00 13 3.51
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.584.600.00 6 3.47
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.131.000.00 1 2.18
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.849.363.00 25 2.03
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 1.944.000.00 1 1.03
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.489.620.00 16 0.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 57.841.035.00 215 30.52
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.015.620.00 157 15.31
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.945.223.00 115 14.22
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.442.447.00 17 9.73
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.279.764.00 51 9.12
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.563.279.00 23 5.05
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.786.970.00 16 3.58
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 6.334.934.00 38 3.34
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.734.515.00 496 2.50
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.415.180.00 4 2.33


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.475.000.00 6 34.83
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.857.600.00 15 26.14
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.477.566.00 1 20.80
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.295.000.00 3 18.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.349.000.00 2 33.06
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.477.566.00 1 20.80
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.188.800.00 2 16.73
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.101.600.00 3 15.50
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 277.200.00 4 3.90
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 216.000.00 4 3.04
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 178.200.00 5 2.51
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 129.600.00 2 1.82
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 126.000.00 1 1.77
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 61.200.00 1 0.86


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.893.985.435.40 3 80.04
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 415.405.658.00 62 17.55
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 50.030.795.55 2 2.11
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.785.375.00 1 0.24
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 660.000.00 1 0.03
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 210.000.00 8 0.01
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 136.000.00 2 0.01
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 48.000.00 1 0.00
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 85.170.00 5 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.308.419.243.40 4 97.55
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 50.030.795.55 2 2.11
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.921.375.00 3 0.25
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 906.400.00 57 0.04
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 660.000.00 1 0.03
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 118.350.00 4 0.01
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 85.090.00 4 0.00
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 39.050.00 2 0.00
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 109.800.00 5 0.00
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 56.330.00 3 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.925.677.575.00 11 61.77
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.165.805.000.00 3 29.21
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 430.166.913.96 1 2.43
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 352.675.147.88 1 1.99
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 309.948.300.00 1 1.75
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 256.899.500.00 1 1.45
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 231.315.393.00 2 1.31
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.792.699.35 1 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.686.280.529.19 21 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.367.850.000.00 4 35.27
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 22.559.210.000.00 4 29.07
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 10.900.000.000.00 4 14.05
4. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 7.591.505.900.00 6 9.78
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 5.633.190.000.00 4 7.26
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.959.510.000.00 2 3.81
7. MOBI BANKA AD (17138669) 340.800.000.00 1 0.44
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 239.440.000.00 1 0.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 70.000.000.000.00 20 90.22
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.018.000.000.00 1 5.18
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.104.500.000.00 1 1.42
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 940.000.000.00 1 1.21
5. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 637.000.000.00 1 0.82
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 500.005.900.00 1 0.64
7. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 392.000.000.00 1 0.51