Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 222.235.418.00 413 34.58
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 164.359.910.00 116 25.58
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 119.339.185.00 83 18.57
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 40.367.576.00 137 6.28
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 33.314.686.00 95 5.18
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 30.738.929.00 485 4.78
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.988.519.00 387 2.18
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 5.239.100.00 5 0.82
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.793.035.00 52 0.75
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 2.142.218.00 14 0.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 172.627.843.00 142 26.86
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 99.191.544.00 58 15.44
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 98.874.979.00 68 15.39
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 68.762.342.00 5 10.70
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 51.075.292.00 269 7.95
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.876.721.00 114 4.96
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 26.303.116.00 11 4.09
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 19.167.652.00 775 2.98
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.441.592.00 192 2.87
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.205.008.00 68 2.52


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 50.171.100.00 169 40.29
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.144.343.00 159 31.43
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.741.726.00 48 11.84
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.323.000.00 13 8.29
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.202.000.00 20 4.98
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 3.911.000.00 114 3.14
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 39.000.00 2 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 47.015.009.00 249 37.75
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.508.058.00 2 15.67
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.004.658.00 26 8.84
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.407.261.00 34 5.95
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.774.669.00 30 5.44
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 6.232.500.00 12 5.00
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.010.250.00 8 4.83
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.284.631.00 44 4.24
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 3.736.000.00 1 3.00
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.956.194.00 27 2.37


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 46.408.862.513.05 1 99.85
2. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 46.213.160.28 1 0.10
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.859.575.00 2 0.03
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.620.105.76 10 0.01
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.061.473.47 2 0.00
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 88.800.00 1 0.00
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 703.500.00 2 0.00
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 776.000.00 8 0.00
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.018.250.00 445 0.00
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 860.013.24 3 0.00
11. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 123.500.00 1 0.00
12. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 151.671.75 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 46.408.862.513.05 1 99.85
2. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 46.213.160.28 1 0.10
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.640.574.44 5 0.03
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 88.800.00 1 0.00
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 6.000.00 2 0.00
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 703.500.00 2 0.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 89.500.00 1 0.00
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 172.000.00 2 0.00
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.908.000.00 439 0.00
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 247.281.20 3 0.00
11. ABC BROKER (20425512) 29.429.12 1 0.00
12. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.003.133.37 2 0.00
13. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.694.146.00 6 0.00
14. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 374.500.00 4 0.00
15. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 900.853.34 3 0.00
16. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 37.500.00 1 0.00
17. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 367.671.75 3 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.864.791.275.00 4 71.20
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.372.757.660.00 2 28.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.237.548.935.00 6 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 75.000.000.000.00 5 58.67
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 19.300.000.000.00 5 15.10
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.899.790.000.00 5 11.66
4. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 7.840.000.000.00 5 6.13
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.800.000.000.00 1 4.54
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.601.830.000.00 4 2.04
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.261.540.000.00 1 1.77
8. MOBI BANKA AD (17138669) 136.840.000.00 1 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 120.000.000.000.00 22 93.87
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.517.000.000.00 3 5.10
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.176.000.000.00 1 0.92
4. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 147.000.000.00 1 0.11