Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 388.269.200.00 3 51.49
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 93.021.899.00 336 12.34
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 75.271.536.00 314 9.98
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.925.046.00 104 8.61
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 41.028.690.00 17 5.44
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 31.195.018.00 59 4.14
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.256.393.00 591 2.95
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 18.359.510.00 22 2.43
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.293.119.00 92 0.83
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 4.485.503.00 55 0.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 392.257.821.00 32 52.02
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 75.572.449.00 69 10.02
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 63.767.500.00 127 8.46
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 47.916.856.00 228 6.35
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.352.469.00 89 4.95
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 35.913.170.00 45 4.76
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 34.273.124.00 30 4.54
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.428.769.00 205 2.58
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 18.057.970.00 54 2.39
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 9.258.260.00 12 1.23


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 271.303.360.64 49 55.65
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 43.78
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.106.000.00 8 0.43
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 671.400.00 21 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 236.361.491.60 3 48.49
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 96.477.556.06 130 19.79
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 48.695.605.92 1090 9.99
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 41.512.756.88 7 8.52
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.411.852.50 20 4.60
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.406.481.20 25 3.16
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.899.923.34 6 3.06
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.477.440.00 2 0.92
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.981.771.22 7 0.41
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.768.500.00 57 0.36


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 5.814.201.19 80 60.00
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.252.000.00 2 23.24
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 856.200.00 17 8.84
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 495.000.00 6 5.11
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 199.520.00 1 2.06
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 38.000.00 1 0.39
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 35.100.00 2 0.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.357.843.30 6 34.65
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.613.548.38 42 26.97
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.448.549.95 32 14.95
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 856.200.00 17 8.84
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 505.000.00 2 5.21
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 495.000.00 6 5.11
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 368.079.56 2 3.80
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 38.000.00 1 0.39
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.800.00 1 0.08


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.817.658.419.00 11 20.05
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.993.952.495.00 5 17.21
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.445.036.000.00 1 15.32
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.436.980.394.00 7 15.29
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.369.870.692.32 8 11.61
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.062.448.000.00 1 10.55
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.723.748.600.00 2 5.94
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 781.710.268.32 1 2.69
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 288.516.174.17 1 0.99
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 102.081.600.00 1 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 29.022.002.642.81 38 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 66.602.750.000.00 4 25.13
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.359.820.000.00 3 17.87
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.216.960.000.00 4 15.18
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 37.931.250.000.00 4 14.31
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 25.800.000.000.00 4 9.74
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.764.760.000.00 4 6.33
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 13.632.160.000.00 4 5.14
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.458.970.000.00 4 3.95
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.500.000.000.00 2 2.08
10. MOBI BANKA AD (17138669) 600.000.000.00 1 0.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 265.000.000.000.00 35 100.00