Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 388.269.200.00 3 51.49
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 93.021.899.00 336 12.34
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 75.271.536.00 314 9.98
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.925.046.00 104 8.61
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 41.028.690.00 17 5.44
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 31.195.018.00 59 4.14
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.256.393.00 591 2.95
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 18.359.510.00 22 2.43
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.293.119.00 92 0.83
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.485.503.00 55 0.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 392.257.821.00 32 52.02
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 75.572.449.00 69 10.02
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 63.767.500.00 127 8.46
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 47.916.856.00 228 6.35
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.352.469.00 89 4.95
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 35.913.170.00 45 4.76
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 34.273.124.00 30 4.54
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.428.769.00 205 2.58
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 18.057.970.00 54 2.39
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 9.258.260.00 12 1.23


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 271.303.360.64 49 55.65
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 43.78
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.106.000.00 8 0.43
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 671.400.00 21 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 236.361.491.60 3 48.49
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 96.477.556.06 130 19.79
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 48.695.605.92 1090 9.99
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 41.512.756.88 7 8.52
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.411.852.50 20 4.60
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.406.481.20 25 3.16
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.899.923.34 6 3.06
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.477.440.00 2 0.92
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.981.771.22 7 0.41
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.768.500.00 57 0.36


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 5.814.201.19 80 60.00
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.252.000.00 2 23.24
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 856.200.00 17 8.84
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 495.000.00 6 5.11
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 199.520.00 1 2.06
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 38.000.00 1 0.39
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 35.100.00 2 0.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 3.357.843.30 6 34.65
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.613.548.38 42 26.97
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.448.549.95 32 14.95
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 856.200.00 17 8.84
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 505.000.00 2 5.21
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 495.000.00 6 5.11
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 368.079.56 2 3.80
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 38.000.00 1 0.39
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.800.00 1 0.08


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.817.658.419.00 11 20.05
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.993.952.495.00 5 17.21
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.445.036.000.00 1 15.32
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.436.980.394.00 7 15.29
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.369.870.692.32 8 11.61
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.062.448.000.00 1 10.55
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.723.748.600.00 2 5.94
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 781.710.268.32 1 2.69
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 288.516.174.17 1 0.99
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 102.081.600.00 1 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 29.022.002.642.81 38 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 66.602.750.000.00 4 25.13
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.359.820.000.00 3 17.87
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.216.960.000.00 4 15.18
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 37.931.250.000.00 4 14.31
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 25.800.000.000.00 4 9.74
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.764.760.000.00 4 6.33
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 13.632.160.000.00 4 5.14
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.458.970.000.00 4 3.95
9. EUROBANK A.D. (17171178) 5.500.000.000.00 2 2.08
10. MOBI BANKA AD (17138669) 600.000.000.00 1 0.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 265.000.000.000.00 35 100.00