Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 244.576.900.00 82 37.44
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 123.469.289.00 468 18.90
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 97.740.113.00 392 14.96
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.849.253.00 787 6.87
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.797.244.00 137 6.70
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 21.291.860.00 48 3.26
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 17.681.500.00 38 2.71
8. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 10.739.200.00 22 1.64
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.545.445.00 81 1.61
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 9.541.777.00 26 1.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 243.657.591.00 46 37.30
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 125.588.049.00 107 19.23
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 65.175.704.00 567 9.98
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 50.379.984.00 261 7.71
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.257.599.00 148 7.23
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.663.555.00 318 4.54
7. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 23.975.631.00 67 3.67
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 18.385.710.00 64 2.81
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.909.952.00 5 2.28
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.509.180.00 28 1.61


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 86.13
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 29.694.000.00 68 10.69
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.061.474.00 56 2.54
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.773.000.00 1 0.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 124.960.740.00 67 44.98
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 113.986.000.00 75 41.03
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.293.734.00 30 3.71
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.826.000.00 14 2.82
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.700.000.00 5 2.41
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.448.000.00 13 1.24
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.700.000.00 1 0.61
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.540.000.00 2 0.55
9. EUROBANK A.D. (17171178) 1.274.000.00 2 0.46
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 988.000.00 2 0.36


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 970.000.000.00 1 92.74
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 53.494.795.06 3 5.11
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.269.574.50 17 0.79
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.546.000.00 1 0.53
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.549.600.00 227 0.43
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.743.374.36 2 0.17
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.431.300.00 5 0.14
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 889.200.00 19 0.09
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.845.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 970.000.000.00 1 92.74
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 43.494.795.00 2 4.16
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.000.000.06 1 0.96
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 7.020.000.00 1 0.67
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.136.600.00 3 0.59
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.467.900.00 14 0.43
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.269.200.00 21 0.22
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.781.374.36 148 0.17
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 659.574.50 15 0.06
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.500.00 1 0.00
11. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 23.900.00 63 0.00
12. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 500.00 1 0.00
13. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 51.300.00 3 0.00
14. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.045.00 2 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.594.665.000.00 2 34.94
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.503.080.333.95 1 34.37
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.118.933.000.00 3 6.99
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.074.175.680.00 5 6.71
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 980.845.478.47 1 6.13
6. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 951.093.050.00 1 5.94
7. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 447.573.200.00 1 2.80
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 229.772.891.55 1 1.43
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 112.531.091.81 1 0.70

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.012.669.725.78 16 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 55.714.940.000.00 3 29.14
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.829.740.000.00 3 17.17
3. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 13.70
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.978.980.000.00 4 10.97
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 14.059.130.000.00 3 7.35
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.547.140.000.00 2 7.09
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.000.000.000.00 1 4.18
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.747.860.000.00 2 4.05
9. EUROBANK A.D. (17171178) 4.599.210.000.00 1 2.41
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 3.679.370.000.00 1 1.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 165.000.000.000.00 24 86.30
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 5.13
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 2.15
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 1.91
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 1.89
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 1.57
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.56
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.30
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.21