Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 244.576.900.00 82 37.44
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 123.469.289.00 468 18.90
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 97.740.113.00 392 14.96
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.849.253.00 787 6.87
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.797.244.00 137 6.70
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 21.291.860.00 48 3.26
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 17.681.500.00 38 2.71
8. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 10.739.200.00 22 1.64
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.545.445.00 81 1.61
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 9.541.777.00 26 1.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 243.657.591.00 46 37.30
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 125.588.049.00 107 19.23
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 65.175.704.00 567 9.98
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 50.379.984.00 261 7.71
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.257.599.00 148 7.23
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.663.555.00 318 4.54
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 23.975.631.00 67 3.67
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 18.385.710.00 64 2.81
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.909.952.00 5 2.28
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.509.180.00 28 1.61


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 86.13
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 29.694.000.00 68 10.69
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.061.474.00 56 2.54
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.773.000.00 1 0.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 124.960.740.00 67 44.98
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 113.986.000.00 75 41.03
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.293.734.00 30 3.71
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.826.000.00 14 2.82
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.700.000.00 5 2.41
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.448.000.00 13 1.24
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.700.000.00 1 0.61
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.540.000.00 2 0.55
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.274.000.00 2 0.46
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 988.000.00 2 0.36


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 970.000.000.00 1 92.74
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 53.494.795.06 3 5.11
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.269.574.50 17 0.79
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.546.000.00 1 0.53
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.549.600.00 227 0.43
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.743.374.36 2 0.17
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.431.300.00 5 0.14
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 889.200.00 19 0.09
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.845.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 970.000.000.00 1 92.74
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 43.494.795.00 2 4.16
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.000.000.06 1 0.96
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.020.000.00 1 0.67
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.136.600.00 3 0.59
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.467.900.00 14 0.43
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.269.200.00 21 0.22
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.781.374.36 148 0.17
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 659.574.50 15 0.06
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.500.00 1 0.00
11. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 23.900.00 63 0.00
12. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 500.00 1 0.00
13. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 51.300.00 3 0.00
14. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.045.00 2 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.594.665.000.00 2 34.94
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.503.080.333.95 1 34.37
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.118.933.000.00 3 6.99
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.074.175.680.00 5 6.71
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 980.845.478.47 1 6.13
6. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 951.093.050.00 1 5.94
7. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 447.573.200.00 1 2.80
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 229.772.891.55 1 1.43
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 112.531.091.81 1 0.70

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.012.669.725.78 16 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 55.714.940.000.00 3 29.14
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.829.740.000.00 3 17.17
3. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 13.70
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.978.980.000.00 4 10.97
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 14.059.130.000.00 3 7.35
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.547.140.000.00 2 7.09
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.000.000.000.00 1 4.18
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.747.860.000.00 2 4.05
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 4.599.210.000.00 1 2.41
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.679.370.000.00 1 1.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 165.000.000.000.00 24 86.30
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.800.000.000.00 1 5.13
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 2.15
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 1.91
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 1.89
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 1.57
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.56
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.30
9. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.21