Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 71.828.994.00 423 32.08
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 34.411.712.00 75 15.37
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.011.197.00 77 11.62
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.928.340.00 5 11.13
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.550.575.00 453 9.63
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.612.155.00 11 5.19
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.581.100.00 36 4.73
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.931.530.00 36 3.99
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.280.428.00 9 2.36
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.979.352.00 1 1.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 57.886.083.00 81 25.86
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 43.830.411.00 256 19.58
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 43.686.010.00 63 19.51
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.561.056.00 76 11.86
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.802.530.00 43 8.40
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.277.366.00 262 6.82
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 5.695.957.00 58 2.54
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.736.574.00 11 2.12
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.018.540.00 3 1.35
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.473.966.00 8 0.66


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 73.692.480.00 58 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 51.313.920.00 26 69.63
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.798.080.00 1 10.58
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.429.120.00 2 8.72
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.727.360.00 6 3.70
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.689.920.00 16 3.65
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.945.920.00 3 2.64
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 624.000.00 2 0.85
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 96.000.00 1 0.13
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 68.160.00 1 0.09


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 235.193.024.70 1 80.23
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.376.400.00 54 8.66
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.048.900.00 17 5.13
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.013.558.00 36 3.07
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.275.835.00 1 2.48
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.196.947.97 92 0.41
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 42.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 235.258.793.96 5 80.25
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.160.000.00 39 4.83
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.317.200.00 2 4.20
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.059.377.26 8 2.75
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 7.918.521.51 5 2.70
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.835.515.20 12 1.65
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.096.837.25 52 1.40
8. INTERCITY BROKER AD (17421506) 3.573.516.80 14 1.22
9. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 2.086.163.37 5 0.71
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 540.191.52 2 0.18


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 14.500.102.000.00 3 34.37
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.242.400.300.00 2 21.91
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.059.645.217.96 4 16.73
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.989.334.737.96 3 14.20
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.193.010.000.00 1 2.83
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 994.175.000.00 1 2.36
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 707.895.200.32 2 1.68
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 596.103.600.00 1 1.41
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 514.268.000.00 1 1.22
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 497.087.500.00 1 1.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 42.185.393.425.74 21 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.435.190.000.00 4 42.21
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.832.920.000.00 3 16.67
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 9.016.080.000.00 4 13.87
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 8.004.660.000.00 4 12.31
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.678.360.000.00 1 7.20
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.118.910.000.00 1 4.80
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.687.980.000.00 3 2.60
8. YETTEL BANK A.D. (17138669) 225.900.000.00 1 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 65.000.000.000.00 21 100.00