Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 85.049.111.00 241 28.24
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 61.912.089.00 74 20.56
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 31.022.381.00 46 10.30
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 28.978.108.00 280 9.62
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.500.000.00 2 7.14
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.737.660.00 123 6.55
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.602.372.00 50 5.51
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.815.645.00 757 4.92
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.211.374.00 43 2.73
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 4.362.750.00 2 1.45

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 96.905.483.00 109 32.17
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 39.469.757.00 124 13.10
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 36.522.640.00 10 12.13
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.578.898.00 132 11.48
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 23.852.885.00 30 7.92
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.525.957.00 154 6.81
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.029.254.00 84 5.99
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 7.097.156.00 43 2.36
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.424.557.00 27 2.13
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.596.813.00 41 1.86


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.261.500.00 6 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.666.000.00 1 31.66
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.623.500.00 1 30.86
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.054.000.00 1 20.03
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 850.000.00 1 16.16
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 51.000.00 1 0.97
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.000.00 1 0.32


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.018.349.199.20 409 92.14
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.244.920.00 181 5.00
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 15.645.596.16 2 1.42
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 14.829.193.39 59 1.34
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 547.804.01 3 0.05
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 460.500.00 1 0.04
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 132.000.00 3 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 584.792.364.20 405 52.91
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 423.316.440.00 1 38.30
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 19.228.722.32 112 1.74
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.935.652.00 3 1.71
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 16.141.901.60 52 1.46
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 15.645.596.16 2 1.42
7. ABC BROKER (20425512) 14.001.600.00 43 1.27
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.732.583.00 1 0.25
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.692.833.66 8 0.24
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.615.716.09 7 0.24


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.203.591.000.00 4 30.70
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.660.957.420.00 11 28.38
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.557.119.050.00 1 15.16
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.443.468.600.00 2 6.15
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 801.747.662.49 5 3.42
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 749.328.750.00 1 3.19
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 745.947.000.00 1 3.18
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 670.792.615.23 3 2.86
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 518.072.217.75 2 2.21
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 496.676.924.28 1 2.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 23.467.088.942.85 34 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 55.648.850.000.00 4 33.73
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 52.024.410.000.00 4 31.53
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 22.311.480.000.00 4 13.52
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 11.598.640.000.00 4 7.03
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.000.000.000.00 1 6.06
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.390.960.000.00 2 3.27
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.456.820.000.00 1 2.70
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.785.520.000.00 1 1.69
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 359.820.000.00 1 0.22
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 224.890.000.00 1 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 165.000.000.000.00 25 100.00