Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 40.203.391.00 456 27.09
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 33.303.214.00 39 22.44
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 18.775.463.00 212 12.65
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.467.821.00 4 10.42
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.824.547.00 38 7.97
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.361.808.00 79 6.31
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.301.482.00 324 4.25
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.424.000.00 4 2.31
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.377.069.00 61 2.28
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.242.502.00 33 2.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.237.426.00 13 23.07
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 33.086.014.00 65 22.29
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 16.230.416.00 6 10.94
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.290.221.00 144 9.63
5. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 13.324.158.00 65 8.98
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.545.862.00 125 8.45
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.020.734.00 30 6.08
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.066.503.00 69 4.09
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.780.993.00 12 1.87
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.057.447.00 695 1.39


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.755.501.88 9 37.77
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 29.930.777.40 18 31.62
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.238.480.00 203 10.82
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.100.000.00 1 8.56
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.930.268.79 2 5.21
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.508.310.00 1 3.71
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.770.294.00 1 1.87
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 369.000.00 3 0.39
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 62.200.00 2 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 34.350.729.76 3 36.29
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 30.224.057.40 20 31.93
3. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 10.347.408.74 200 10.93
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.100.000.00 1 8.56
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.700.562.79 3 7.08
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.508.310.00 1 3.71
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 737.533.38 4 0.78
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 286.150.00 3 0.30
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 111.860.00 1 0.12
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 101.000.00 1 0.11


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.866.013.700.00 4 45.85
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.066.244.000.00 1 16.15
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.066.244.000.00 1 16.15
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.225.977.345.48 3 9.58
5. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 619.873.200.00 1 4.85
6. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 448.907.400.00 1 3.51
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 309.936.600.00 1 2.42
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 116.794.442.10 1 0.91
9. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 54.029.850.00 1 0.42
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 19.629.318.00 1 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.793.649.855.58 15 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 64.160.000.000.00 4 51.33
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 22.308.760.000.00 5 17.85
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 13.500.000.000.00 2 10.80
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.452.030.000.00 3 5.96
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.732.680.000.00 1 5.39
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.712.870.000.00 1 3.77
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.116.960.000.00 1 3.29
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.075.500.000.00 2 0.86
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 748.540.000.00 1 0.60
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 192.660.000.00 2 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 125.000.000.000.00 22 100.00