Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2021. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.721.682.398.00 94 26.05
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.117.382.727.00 650 16.91
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.053.901.326.00 1820 15.95
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 700.085.641.00 6335 10.59
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 476.362.406.00 4108 7.21
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 317.837.188.00 671 4.81
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 288.860.871.00 526 4.37
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 200.855.775.00 826 3.04
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 177.729.627.00 167 2.69
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 137.897.204.00 288 2.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.889.901.266.00 2419 43.73
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 665.306.388.00 3224 10.07
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 647.280.225.00 1866 9.79
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 617.259.003.00 202 9.34
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 409.293.928.00 221 6.19
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 398.724.631.00 120 6.03
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 260.517.124.00 961 3.94
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 114.996.091.00 351 1.74
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 96.078.411.00 357 1.45
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 83.738.245.00 122 1.27


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.790.009.650.72 1384 71.59
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 318.461.679.00 388 8.17
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 301.788.885.95 263 7.74
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 276.930.650.00 381 7.11
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 96.912.458.98 130 2.49
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 69.951.097.00 82 1.79
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.670.996.00 415 0.53
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 15.210.321.61 74 0.39
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.500.736.00 279 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.717.965.378.28 26 44.08
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 484.846.464.32 1667 12.44
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 344.367.300.35 301 8.84
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 219.550.546.51 9 5.63
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 196.511.801.57 453 5.04
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 179.403.198.54 122 4.60
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 151.876.751.56 65 3.90
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 148.070.424.80 91 3.80
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 126.580.119.85 44 3.25
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 91.119.152.40 37 2.34


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.809.183.223.31 25 27.18
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.122.616.013.38 1264 16.86
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.050.552.383.73 29 15.78
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 864.075.140.23 2443 12.98
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 428.799.338.22 710 6.44
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 383.850.372.45 2 5.77
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 352.565.796.00 86 5.30
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 167.834.296.54 220 2.52
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 167.141.341.91 11 2.51
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 73.957.118.62 4281 1.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.780.254.901.09 1001 41.77
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.187.143.995.35 1004 17.83
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 576.490.051.14 622 8.66
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 530.723.250.90 14 7.97
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 392.589.271.60 8 5.90
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 267.907.846.10 1821 4.02
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 186.786.192.63 55 2.81
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 130.141.322.53 73 1.96
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 82.593.833.84 12 1.24
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.576.350.78 449 1.21


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 45.751.230.966.89 41 28.62
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 43.367.025.746.00 23 27.13
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.602.791.500.00 3 6.01
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.091.370.671.13 21 5.69
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.209.317.530.00 9 5.14
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.284.036.491.50 4 4.56
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.053.183.261.48 11 4.41
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.882.345.853.54 13 4.31
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.423.868.221.24 21 2.77
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.418.381.432.86 19 2.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 159.840.806.021.78 185 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 994.641.800.000.00 46 39.27
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 654.492.720.000.00 52 25.84
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 189.650.180.000.00 38 7.49
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 155.286.970.000.00 49 6.13
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 138.355.160.000.00 22 5.46
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 128.886.550.000.00 36 5.09
7. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 86.017.278.800.00 68 3.40
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 43.500.000.000.00 9 1.72
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 41.000.000.000.00 7 1.62
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 28.936.620.000.00 24 1.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.446.550.000.000.00 325 96.60
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 29.400.000.000.00 12 1.16
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 17.150.156.800.00 17 0.68
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.994.000.000.00 2 0.59
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 14.111.500.000.00 9 0.56
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.528.000.000.00 6 0.14
7. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 2.499.000.000.00 10 0.10
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 1.372.000.000.00 5 0.05
9. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 1.029.000.000.00 4 0.04
10. YETTEL BANK A.D. (17138669) 993.622.000.00 2 0.04