Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2021. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.721.682.398.00 94 27.72
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 985.722.339.00 1591 15.87
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 911.210.205.00 613 14.67
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 673.006.153.00 5737 10.84
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 440.005.680.00 3792 7.08
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 317.837.188.00 671 5.12
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 288.286.666.00 520 4.64
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 194.679.046.00 762 3.13
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 173.433.255.00 91 2.79
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 120.807.551.00 783 1.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.738.734.998.00 2246 44.09
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 646.774.234.00 3073 10.41
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 621.635.582.00 1751 10.01
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 616.462.844.00 192 9.93
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 381.057.956.00 103 6.14
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 354.037.143.00 215 5.70
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 195.284.179.00 830 3.14
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 110.977.813.00 329 1.79
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 87.452.003.00 329 1.41
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 74.676.156.00 94 1.20


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.790.009.650.72 1384 72.20
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 318.461.679.00 388 8.24
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 301.788.885.95 263 7.81
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 245.462.400.00 342 6.35
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 96.912.458.98 130 2.51
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 68.088.697.00 24 1.76
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.670.996.00 415 0.53
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 15.210.321.61 74 0.39
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.500.736.00 279 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.717.965.378.28 26 44.46
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 473.882.564.32 1579 12.26
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 344.367.300.35 301 8.91
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 219.550.546.51 9 5.68
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 196.499.801.57 452 5.09
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 179.403.198.54 122 4.64
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 151.876.751.56 65 3.93
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 146.478.174.80 84 3.79
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 126.580.119.85 44 3.28
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 91.119.152.40 37 2.36


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.809.183.223.31 25 29.17
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.102.062.418.38 1234 17.77
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.050.500.583.73 28 16.94
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 657.943.790.25 2438 10.61
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 383.850.372.45 2 6.19
6. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 352.565.796.00 86 5.69
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 230.810.694.21 317 3.72
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 167.141.341.91 11 2.70
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 152.213.301.54 113 2.45
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 69.082.506.54 4214 1.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.758.339.250.17 967 44.48
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.185.420.402.21 995 19.11
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 530.723.250.90 14 8.56
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 434.496.127.51 479 7.01
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 388.744.671.39 6 6.27
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 205.184.442.69 1489 3.31
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 129.958.322.53 70 2.10
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 82.593.833.84 12 1.33
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.227.609.59 448 1.29
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 65.199.448.62 170 1.05


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 45.751.230.966.89 41 28.63
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 43.367.025.746.00 23 27.14
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.602.791.500.00 3 6.01
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.091.370.671.13 21 5.69
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.209.317.530.00 9 5.14
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.284.036.491.50 4 4.56
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.053.183.261.48 11 4.41
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.846.347.338.54 12 4.28
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.423.868.221.24 21 2.77
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.418.381.432.86 19 2.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 159.804.807.506.78 184 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 847.641.800.000.00 41 38.76
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 557.492.720.000.00 47 25.49
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 170.650.180.000.00 35 7.80
4. EUROBANK A.D. (17171178) 138.355.160.000.00 22 6.33
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 129.286.970.000.00 44 5.91
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 115.886.550.000.00 33 5.30
7. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 86.017.278.800.00 68 3.93
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 36.000.000.000.00 6 1.65
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 31.500.000.000.00 7 1.44
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 28.936.620.000.00 24 1.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.101.050.000.000.00 287 96.07
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 29.400.000.000.00 12 1.34
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 17.150.156.800.00 17 0.78
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.994.000.000.00 2 0.69
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 14.111.500.000.00 9 0.65
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.528.000.000.00 6 0.16
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 2.499.000.000.00 10 0.11
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 1.372.000.000.00 5 0.06
9. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 1.029.000.000.00 4 0.05
10. MOBI BANKA AD (17138669) 993.622.000.00 2 0.05