Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 79.643.679.00 63 41.31
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 57.288.671.00 240 29.71
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 22.992.959.00 325 11.93
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.134.079.00 223 7.33
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.482.100.00 5 3.36
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.254.797.00 44 2.21
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.627.474.00 24 1.36
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.116.815.00 18 0.58
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.104.021.00 11 0.57
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 799.846.00 9 0.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 77.088.445.00 16 39.98
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 33.437.426.00 291 17.34
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 28.677.226.00 18 14.87
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.922.995.00 138 8.78
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 12.176.250.00 9 6.32
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 6.071.331.00 74 3.15
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.197.634.00 332 2.18
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.736.061.00 23 1.42
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.090.425.00 19 1.08
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.587.300.00 6 0.82


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 90.316.350.00 11 52.35
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 51.470.714.84 5 29.83
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.523.764.03 81 10.74
4. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.437.000.00 35 3.73
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.520.255.14 14 3.20
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 200.000.00 2 0.12
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 54.000.00 1 0.03
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.142.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TEZORO BROKER AD (17417606) 78.916.240.00 5 45.74
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 51.082.958.76 3 29.61
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 13.008.081.86 36 7.54
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 12.259.449.65 75 7.11
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.066.580.00 1 5.83
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.968.155.40 13 2.88
7. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.356.651.93 11 0.79
8. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 530.992.00 1 0.31
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 137.107.74 1 0.08
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 84.000.00 1 0.05


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.664.028.654.00 17 50.54
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.088.789.132.40 6 22.23
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.928.748.319.86 9 7.16
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.632.643.040.00 7 6.44
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.347.583.380.00 3 5.74
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.119.398.000.00 1 2.74
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 733.366.200.00 1 1.79
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 666.153.961.06 5 1.63
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 279.849.500.00 1 0.68
10. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 279.849.500.00 1 0.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 40.888.811.576.22 52 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 78.458.970.000.00 4 38.27
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.903.850.000.00 4 24.34
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 25.900.140.000.00 4 12.63
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.705.420.000.00 4 10.10
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 16.000.000.000.00 4 7.80
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 8.100.000.000.00 2 3.95
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 4.056.620.000.00 3 1.98
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.875.000.000.00 1 0.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 205.000.000.000.00 26 100.00