Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.701.130.354.00 30 89.90
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 72.983.243.00 582 3.86
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 35.969.609.00 115 1.90
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 27.882.614.00 180 1.47
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.444.327.00 31 1.08
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.614.809.00 65 0.72
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.108.370.00 318 0.64
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 1.925.560.00 5 0.10
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.923.288.00 78 0.10
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.457.430.00 17 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.793.977.019.00 392 94.80
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.107.822.00 37 1.12
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.974.148.00 123 0.90
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 15.855.933.00 191 0.84
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.889.017.00 40 0.84
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 14.437.901.00 36 0.76
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.856.133.00 68 0.26
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.494.131.00 518 0.18
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 1.366.080.00 5 0.07
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.008.110.00 2 0.05
11. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 890.955.00 5 0.05


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 53.757.905.00 5 85.20
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.338.763.00 32 14.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 52.916.650.00 1 83.87
2. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.500.904.00 7 3.96
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.258.739.00 7 3.58
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.348.400.00 5 2.14
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.329.706.00 6 2.11
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.276.870.00 6 2.02
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 715.300.00 1 1.13
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 484.330.00 1 0.77
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 211.344.00 2 0.33
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.425.00 1 0.09


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 31.433.642.10 3 40.33
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 19.585.487.26 35 25.13
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 15.921.908.14 29 20.43
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.992.000.00 5 3.84
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.726.989.52 6 3.50
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.926.120.00 5 2.47
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.407.900.00 1 1.81
8. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.404.635.39 48 1.80
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 535.081.00 9 0.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.173.150.64 3 32.30
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 16.930.216.90 3 21.72
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 15.827.287.53 33 20.31
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 11.949.524.58 72 15.33
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.415.880.00 6 5.67
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.529.989.52 3 3.25
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 485.891.19 3 0.62
8. INTERCITY BROKER AD (17421506) 265.086.00 5 0.34
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 248.055.05 10 0.32
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 53.682.00 2 0.07
11. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 55.000.00 1 0.07


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.999.992.532.48 1 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.999.992.532.48 1 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 105.000.000.000.00 4 41.13
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 65.000.000.000.00 4 25.46
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 28.000.000.000.00 4 10.97
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.500.000.000.00 3 5.29
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 11.850.000.000.00 4 4.64
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 10.000.000.000.00 1 3.92
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.000.000.000.00 1 2.74
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 4.000.000.000.00 1 1.57
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 3.500.000.000.00 3 1.37
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.500.000.000.00 3 1.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 255.300.000.000.00 35 100.00